Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen i Skåne presenterar sin erfarenheter kring godkännandeprocessen av radonbidrag
Länsstyrelsen i Skåne presenterar sin erfarenheter kring godkännandeprocessen av radonbidrag

Nyhet -

Radonbidrag huvudtema på Svensk Radonförenings Erfarenhetsdag

Den 27 maj genomförde Svensk Radonförening sin årliga Erfarenhetsdag i samband med dess årsstämma. Huvudtemat i år var radonbidraget som infördes 2018. 

Året Erfarenhetsdags fokuserade på radonbidraget. Vi hade besök av Boverket, Länsstyrelserna i Uppland och från Skåne samt Miljökontoret i Stockholm Stad. Vi kan konstaterar att Boverket satsar 5MSEK på att informera om Radonbidraget via TV och sociala kanaler för att allmänheten ska förstå behovet av en radonmätning. Svensk Radonförening anser att informationen kan var tydligare mot allmänheten om hur farligt Radon är och att vi inte skall glömma bort att det dör fler på grund av förhöjda radonhalter av radon i Sverige än vad det gör i trafiken. Sedan 1 juni 2018 har Boverket beviljat 1271st ansökningar till ett belopp motsvarande 25,5 miljoner kronor. För varje bidrag som betalas ut minskar risken att just den familjen skall drabbas av lungcancer. Stockholm Stad berättade om hur de hanterar tillsynen av flerfamiljsfastigheter som har förhöjda radonhalter och meddelade att 76% av alla flerfamiljshus har idag <200Bq/m3 och är registrerade som godkända i deras databas. Det är dock mer än 2500 fastigheter som är under utredning och ej godkända beroende förhöjda halter eller att mätning ej rapporterats.

Gammastrålning från byggnadsmaterial var också en het fråga som diskuterades under dagen och tack vare ”IAEA Safety Standards” är maximalt accepterad årsdos från radionuklider i handelsvaror 1mSv. Det innebär av vi ställer höga krav på tillverkare av byggnadsmaterial. Det innebär att all ballast och betongproduktion måste kontrolleras på ett helt nytt sätt och i Sverige pratar vi om en årlig betongproduktion på mer än 13 miljoner ton.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande