Gå direkt till innehåll
Radondagen den 12 mars 2020 - Anmäl dig till rabatterat pris innan 31 december

Nyhet -

Radondagen den 12 mars 2020 - Anmäl dig till rabatterat pris innan 31 december

Svensk Radonförening samlar årligen alla berörda parter i radonfrågan till konferens under en dag, RADONDAGEN. Detta så att industri, myndigheter, kommuner och forskare kan mötas och utbyta erfarenhet. Evenemanget går av stapeln under mars månad varje år. Således samlas vi åter den 12 mars 2020 och man kan anmäla sig redan nu.

Med radondagen erbjuder vi senaste nytt angående hur vi i Sverige uppfyller den nationella handlingsplanen, diskuterar nya regelverk och vilka krav vi ska ställa på de som verkar inom branschen. Konferens tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi brukar även ha internationella inslag och belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon. Konferens är öppen för alla men om du är medlem i Svensk Radonförening kan du delta till rabatterad anmälningsavgift.

Radondagen 2019 blev en succé med 116 konferensdeltagare och en fullsatt leverantörsutställning. I samband med konferensen erbjuder vi även denna gång möjlighet för våra medlemsföretag att visa upp aktuella tjänster och produkter i radonbranschen.

Här kan du anmäla dig till Radondagen 2020

Här kan du anmäla dig som utställare till Radondagen 2020

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige