Gå direkt till innehåll
Kurs i Radon i byggnader 19-20 mars 2019
Kurs i Radon i byggnader 19-20 mars 2019

Nyhet -

Radonkurs - Radon i Byggnader 19-20 mars 2019

Det är dags igen för Svensk Radonförenings kurs Radon i Byggnader. Det är nu fjärde gången vi kör kursen och vi har fått bra betyg från våra kursdeltagare. RISE Certifiering håller nu på med att fram nya personcertifieringar inom radonområdet i samverkan med bl a Svensk Radonförening. Vår kurs ger möjlighet för en framtida personcertifiering.

Kursinnehåll: Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. 

Målgrupp: Kursen vänder sig till konsulter, entreprenörer, fastighetsförvaltare, byggnadsinspektörer, miljö- & hälsoskyddsinspektörer och andra intressenter som arbetar med radonfrågor. 

Kurslängd: Kurslängden är 2 dagar. Skriftligt kursprov genomförs på distans efter avslutad kurs. Kursprovet ska vara inlämnat senast en vecka efter avslutad kurs till kursansvarig. Provet är tänkt för kursdeltagare som vill certifiera sig. Övriga kursdeltagare får ett kursintyg. 

Förkunskaper: Det krävs inte några specifika förkunskaper för att delta i kursen. 

Program: 

  • Allmänt om radon: enheter, gränsvärden, hälsorisker.
  • Radonkällor: mark, byggnadsmaterial och vatten.
  • Radonsituationen i Sverige: ansvariga myndigheter.
  • Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
  • Mätning av radon och demonstration av mätinstrument.
  • Undersökningsmetodik: befintliga hus och inför byggnation.
  • Metoder att radonsanera en byggnad beroende på källa.
  • Juridiska aspekter på radonsanering – ansvar. 
  • Erfarenheter från radonsanering.
  • Förebyggande åtgärder vid nyproduktion. 

Föreläsare: Kirlna Skeppström, Connie Box och Mimmi Andersson (Bjerking), Dag Sedin (Svensk Radonförening) 

Pris: Kursavgiften för medlemmar i Svensk Radonförening samt för stats-, landsting- och kommunanställda är 8 500 kr, exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. För icke medlemmar är kursavgiften 11 500 kr. Önskas tentamen tillkommer en avgift på 1 500 kr exklusive moms.

Certifiering kan ske hos RISE: Certifiering av sakkunniga inom radon http://www.sp.se/sv/index/services/radontekniker/sidor/default.aspx Kontaktperson: Ulf Petersson, Tel: 010-516 63 16, ulf.petersson@ri.se 

Boende: Du ansvarar själv för att ordna ditt boende under kursperioden. Är du medlem hos Svensk Radonförening kan du få hjälp att ordna boende. 

Plats: Kursen hålls antingen i Uppsala eller Stockholm. Platsen meddelas vid ett senare skede. 

För mer info om kursen kontakta Kirlna Skeppström, kursansvarig Tel: 010-2118644, kirlna.skeppstrom@svenskradonforening.se

Anmälan görs till malva.hogtorp@svenskradonforening.se Antalet platser är begränsat till 15. Ange vid anmälan om du önskar vegetarisk mat eller är allergisk mot något.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige