Gå direkt till innehåll
Erfarenhetsdagen 2018
Erfarenhetsdagen 2018

Nyhet -

Svensk Radonförenings Erfarenhetsdag och Årsmöte den 27 maj - Sista anmälningsdagen närmar sig!

Som vanligt genomför Svensk Radonförening en Erfarenhetsdag för sina medlemmar med tillhörande Årsmöte den 27 maj på Elite Academia Hotel, Uppsala. I år har även kommuner och länsstyrelser bjudits in till Erfarenhetsdagen. 

Notera att sista anmälningsdag är 15 maj. 

Här anmäler du dig till Erfarenhetsdagen.

Agenda - Erfarenhetsdag 27 maj 2019

08:00-09:00 Registrering och Mingel

09:00-10:30 Årsmöte SRF

10:30-11:00 Kaffe, Mingel och Utställning

11:00-11:45 Hur har Radonbidraget utnyttjats? Helena Svensson, Boverket

11:45-12:30 Erfarenheter kring beviljande av Radonbidrag. Mie Meiner, Länsstyrelsen Skåne

12:00-13:15 Lunch och utställning

13:15-14:15 Hur ser vi på tillsynen av fastigheter med förhöjd radonhalt? Marzanna Dabrowska, Miljöförvaltningen Stockholm

14:15-15:15 Gammamätning av byggmaterial. Vilka är EU´s standardmetoder? Tony Löfqvist, Mark och Miljö

15:15-15:45 Fika, Mingel och utställning

15:45-16:30 Presentation av expertgruppernas arbete i SRF

16:30-16:45 Avslutning

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige