Gå direkt till innehåll
Fortsatt radonbidrag en seger för Svensk radonförenings opinionsarbete

Pressmeddelande -

Fortsatt radonbidrag en seger för Svensk radonförenings opinionsarbete

Regeringens besked: Regeringen föreslår 20 000 000 kronor i bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för år 2021.

- Förlängt radonbidrag är en fråga vi jobbat hårt med, säger Dag Sedin, ordförande för svensk Radonförning.

Under våren 2019 satte Svensk Radonförening frågan om förlängt radonbidrag som en prioriterad fråga i opinionsarbete

- Nu föreslår regeringen en ett-årig förlängning, det är bra men det finns mer att göra, det behövs en långsiktighet i detta, säger Dag Sedin, ordförande för Svensk Radonförning.

- Det har varit en viktig principfråga för oss. Detta besked, att det i vart fall förlängs ett år, är positivt inte minst för de många husägare som har höga radonhalter. Det ska dock sägas att 20 miljoner enbart hjälper till i ca 1000 radonsaneringar och bidraget sänktes med 14 miljoner. Pengar som hade kunnat ge fler möjlighet att komma till tillrätta med sina alltför höga radonhalter, avslutar Dag Sedin, ordförande för Svensk Radonförning.

Möjligheten att söka bidrag för radonmätning i småhus återinfördes den 1 juli 2018, i syfte att minska hälsoproblem på grund av höga radonhalter. Fram t.o.m. januari 2020 hade 2 066 ansökningar beviljats bidrag om sammanlagt 41 miljoner kronor. Boverket bedömer att ca 250 000 villor i Sverige har en för hög halt av radon. Bidraget för radonmätningar bidrar även till målet om säker strålmiljö, se utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige