Gå direkt till innehåll
Mätsäsongen snart slut - Hög tid att mäta radon och minska risken för lungcancer

Pressmeddelande -

Mätsäsongen snart slut - Hög tid att mäta radon och minska risken för lungcancer

Det är nu hög tid att beställa hem radondosor om man vill hinna mäta under mätsäsongen som pågår fram till den 30 april. Eftersom mätperioden måste vara minst två månader måste mätningen påbörjas senast den 29 februari.

Svensk radonförening har under en lång tid påtalat vikten av att mäta radon. Många tror att det enbart är äldre fastigheter som har en radonproblematik. Så är dock inte fallet. Det finns flera exempel på nybyggda fastigheter som har klart för höga radonhalter. Ofta uppmärksammas de höga halterna först efter en ombyggnation men då har människor redan jobbat eller levt i husen under lång tid. Likaså bör man alltid göra en radonmätning efter en renovering. Det kan nämligen, vid renoveringen, uppstå sprickor i grunden där radongas kan tränga in. Har bostaden inte renoverats bör man göra en förnyad radonmätning minst vart tionde år. Detta enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka för höga nivåer av radon är att mäta. Om radonvärdet överskrider 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas. Varje år drabbas cirka 500 personer av lungcancer på grund av exponering av radon i hemmet.

Strålsäkerhetsmyndigheten är tydliga i sitt utlåtande gällande såväl risker med radon som mätning.

”Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.”

Eftersom radon varken luktar, syns eller smakar är mätning det enda sättet att upptäcka för höga halter av radon i bostaden. För att resultatet av mätningen ska bli så tillförlitligt som möjligt ska mätperioden infalla mellan den 1 oktober och den 30 april och pågå under minst två månader. Detta eftersom radonhalten varierar såväl under ett dygn som mellan olika dygn.

Svensk radonförening är en expertorganisation som aktivt jobbar för att ta vårt ansvar för att öka kunskapen och förståelsen kring radon.

-Vi vill öka kunskapen om hur skadligt radon kan vara och hur viktigt det är att mäta och vid behov sanera, säger Dag Sedin, ordförande Svensk Radonförening.

-Det enda sättet att få veta radonhalten där man bor är att mäta. Jag kan bara påtala att det är bekymmersamt att många inte tar ansvar för dessa kontroller och att det gör att människor idag lever i bostäder med förhöjda värden. Det går att bli av med en radonproblematik så det vore önskvärt om radonmätningen ingick i slutbesiktning av en bostad. För att klargöra om radonhalten är ett problem måste en mätning utföras. Viktigt att veta är att med rätt åtgärd kan problemet lösas, avslutar Dag Sedin.

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige