Gå direkt till innehåll
Radonbidraget förlängs bara med ett år

Pressmeddelande -

Radonbidraget förlängs bara med ett år

- Det är en stor besvikelse att se att en så stor del av politiken inte har förstått hur viktigt radonbidraget är. I den presenterade budgeten för 2021 förlängs radonbidraget av regeringen och samarbetspartierna med enbart ett år, medan bidragsnivån väldigt beklagligt sänks. Övriga partier i oppositionen presenterade i sina skuggbudgetar också bara en förlängning med ett år och med samma sänkning. Undantaget är Sverigedemokraterna som tvärtemot har insett värdet av radonbidraget och i sitt budgetalternativ förlänger bidraget i tre år, säger Dag Sedin, ordförande svensk Radonförning.

I sin budgetmotion skriver Sverigedemokraterna att de ger ett utökat anslag med 14 miljoner kronor utöver regeringens anslag, för att möjliggöra åtgärder för radonsanering i privatbostäder. Regeringen anslår endast 20 miljoner kronor för år 2021, därefter avvecklas stödet helt. Sverigedemokraterna anslår 34 miljoner kronor för år 2022 och detsamma för år 2023. ”Det behövs långsiktighet i arbetet mot radon för att problemen ska lösas. Det är ett samhällsproblem att radon finns i många hus med tanke på hälsoriskerna. Enligt bedömningar finns ca 250 000 villor i Sverige som har en för hög halt av radon. Regeringens bidrag på 20 miljoner kr räcker till ca 1000 radonsaneringar.

- I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Radonbidraget har de senaste åren varit väldigt välanvänt och det har de facto avhjälpt stora problem genom att minska hälsoproblem relaterade till för höga radonhalter i bostäder. Att i princip samtliga partier helt vill slopa bidraget under 2022 och 2023 visar därför på en stor okunskap och oförståelse kring hur stort det här problemet verkligen är. Dessutom vill alla dessa partier sänka bidraget nästa år, vilket kommer innebära att desto färre personer ges möjlighet att sanera sina bostäder. Jag förvånas över denna totala tondövhet som verkar finnas, den är ytterst beklaglig och oförståeligt, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Relaterat innehåll

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige