Gå direkt till innehåll
Politkerdebatt online på Radondagen 2021
Politkerdebatt online på Radondagen 2021

Pressmeddelande -

Radondagen välbesökt

Under onsdagen förra veckan, 17 mars, gick Radondagen av stapeln. Det var ett väldigt välbesökt digitalt event i år p g a Corona. Dagen gav möjlighet till ökad kunskap och delade erfarenheter från kommuner, myndigheter, branschexperter, forskare, miljöansvariga samt politiker.

Fokus för i år var radon på arbetsplatser. Kunskapen om mätning på arbetsplatser är viktigt då bara ca 1% av alla arbetsplatser mätts sedan 2018 då den nya Strålskyddslagen trädde i kraft. Detta trots att det finns ett krav att varje arbetsgivare skall veta radonhalten på sin arbetsplats.

Dag Sedin ordförande för Svensk Radonföreningen inledde dagen med att berätta om Radonföreningen fokus i verksamheten för i år och nya arbetsgruppen för hållbart byggande därefter gjorde han en genomgång om hur en ansökan av radonbidraget går till på länsstyrelsen. Sedan följde en fördjupning av radonproblem i nya byggnader i Kanada. Intressant föredrag av internationella expert Dr. Aaron Goodarzi.

Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverkets berättade om vad de gör gällande radon på arbetsplatser.

Efter det följde en intressant politiker- och myndighetsdebatt. Fyra riksdagspartier och två myndigheter deltog - Larry Söder (KD), Leif Nysmed (S), Ola Johansson (C), Roger Hedlund (SD), Tomas Persson från Strålsäkerhetsmyndigheten och Martin Lindgren från Arbetsmiljöverket. Moderator för debatten var Caroline Szyber, rådgivare och tidigare ordförande för riksdagens civilutskott.

Hur stor är medvetenheten om radonrisk på arbetsplatser? Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför? Energideklaration och fastighetsförsäljning. Hur vet man att mätning genomförts? Varför är det viktigt att radonbidraget finns kvar? Det var frågeställningar som berördes under debatten.

Även i år blev det en stor diskussion om radonbidraget. Alla var också positiva till att någon form av bidrag skulle fortsätta finnas ,även om vissa lyfte att det kanske kunde vara en del av Rot avdraget.

En annan stor fråga var om radonmätning borde ingå i energideklarationen eller OVK-mätningen. Det skulle göra att det också finns ett bättre underlag vid husförsäljningar, en informationsplikt om radon var något som flera i panelen tycker att det borde finnas.

Att bara koppla radonhalten i ett bostadsområde till den geografisk kartan över radiumhalten i marken är inte hållbart vilket fastslogs av ordförande för Svensk Radonförening Dag Sedin och radonexperten Tryggve Rönnqvist från Radonova och fick medhåll av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Under dagen hölls också föreläsning med case från verkligheten om arbetet med radonmätning på arbetsplatser

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige