Gå direkt till innehåll
Radonföreningen träffar Boverket

Pressmeddelande -

Radonföreningen träffar Boverket

Under de senaste åren har Svensk Radonförening träffat flera olika myndigheter, branschföreningar, beslutfattare och intresseorganisationer, främst för att sprida budskapet om radonproblematiken, hur den kan förebyggas samt saneras vid problem.
Svensk Radonförening träffade 24 januari representant för Boverket, för att hitta gemensamma nämnare samt diskutera möjligheterna till bättre samverkan framöver.


På mötet fick Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin chansen att berätta för Boverket om problem som upplevs exempelvis de aktuella frågorna att många konsumenter tror att radonmätning ingår i besiktning vid fastighetsöverlåtelse, samt att mätning och uppföljning på arbetsplatser bör bli bättre samt synen på det tidigare radonbidraget.

- Vi lyfte att radonbidraget haft positiv effekt. De stora informations- och kommunikationssatsningar som även vi som förening gjorde om radonbidraget. Vi gick också igenom vår kommunenkät. Därefter frågade vi Boverket om de ska utvärdera Radonbidraget som politiken tidigare sagt och nu svarade Boverket att de inte kommer göra någon vidare utvärdering, säger Dag Sedin.

Samtidigt fick Svensk Radonförening möjlighet att höra Boverket presentera hur de arbetar och hur deras verksamhet ser ut i förhållande till radonfrågor framförallt nya BBR.

Efter mötet var det positiva miner från båda håll och för Svensk Radonförening känns det bra att Boverket som expertmyndighet vill ha mer dialog och höra mer från branschförening.

Från Svensk Radonförening deltog ordförande Dag Sedin, Andreas Stridemark, Caroline Szyber, medan Boverkets laguppställning bestod av Peter Brander.

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige