Gå direkt till innehåll
Radonmätning i samband med fastighetsöverlåtelse

Pressmeddelande -

Radonmätning i samband med fastighetsöverlåtelse

I samband med fastighetsöverlåtelse är radonmätning en viktig fråga. Allt fler personer har hört av sig till Svensk Radonförening och sagt de känner en oro över höga halter och de undrar över varför detta inte ingår i besiktning vid försäljning.

Eftersom exponering av förhöjda halter radon under längre tid ökar risken för lungcancer är det viktigt att mäta radonhalten i en fastighet. Detta för att kontrollera att årsmedelvärdet inte ligger över 200 Bq/m3, som är referensvärdet enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. För att bestämma årsmedelvärdet ska en ackrediterad långtidsmätning på radondosor genomföras på minst 2 månader under eldningssäsong. Svensk Radonförening rekommenderar starkt att en radonmätning genomförs innan fastighetsöverlåtelse sker och att köparen blir informerad om att förhöjd radonhalt inte räknas som dolt fel. Hinner man inte göra en långtidsmätning innan fastighetsöverlåtelsen är en radonbesiktning av sakkunnig radonkonsult ett alternativ för att får svar på om fastigheten är i riskzonen för en sanering. Det finns även möjlighet att genomföra radonmätningar under kortare tid från 2 till 7 dagar, men de ska endast ses som rådgivande och kan inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Överlåtelsebesiktning inför försäljningen sker vid 65-70% av alla fastighetsöverlåtelser, men dessa innefattar inte radonmätning. Det ska finnas en energideklaration som inte är äldre än 10 år vid försäljningstidpunkten enligt gällande bestämmelser. Energideklarationer innehåller uppgift om radonmätning är utförd, vilken typ av radonmätning som är utförd, när den är utförd och vilket värde den visade. Svensk radonförening har med hjälp av Boverket granskat upprättade energideklarationer och resultatet visar att bristen på utförda radonmätningar som anges är mycket stor.

Kan branschen samverka så att köparna får ett bättre underlag för sitt köpbeslut och blir mer medvetna om de risker/åtgärdskostnader som kan föreligga? Frågan kommer att diskuteras på radondagen. Deltagare är Henrik Lenander från Fastighetsbyrån, Magnus Bäckström från Mäklarsamfundet, Andreas Strindemark från Svensk radonförening och moderator för samtalet är Caroline Szyber.

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige