Gå direkt till innehåll
Save the date – dags för 2021 års Radondag

Pressmeddelande -

Save the date – dags för 2021 års Radondag

Svensk Radonförening samlar årligen alla berörda parter i radonfrågan till konferens under en dag, RADONDAGEN. Detta så att industri, myndigheter, kommuner och forskare kan mötas och utbyta erfarenheter och insikter. Evenemanget går av stapeln under mars månad varje år. I år satsar svensk Radonförening på ett digitalt event onsdagen den 17 mars 2021 och man kan anmäla sig redan nu.

Med radondagen erbjuder vi senaste nytt - diskuterar nya regelverk och vilka krav vi ska ställa på de som verkar inom branschen. Vi kommer ha fokus på både arbetsplatser och egna hem. Konferensen tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi brukar även ha internationella inslag och belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon.

En digital konferens öppnar upp nya möjligheter och vi kan utlova att årets program som börjar ta form blir något utöver det vanliga! Konferensen är öppen för alla och om du är medlem i Svensk Radonförening kan du delta till rabatterad anmälningsavgift.

Radondagen 2020 blev en stor succé med nästan 100 konferensdeltagare och en fullsatt leverantörsutställning. I samband med konferensen erbjuder vi även denna gång möjlighet för våra medlemsföretag att visa upp aktuella tjänster och produkter inom radonbranschen. Vi kommer erbjuda möjligheter för deltagare och utställare att träffas digitalt.

Anmäl dig redan idag!

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Presskontakt

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige