Gå direkt till innehåll
Sista chansen att anmäla sig till radondagen – Möjlighet att även delta digitalt!

Pressmeddelande -

Sista chansen att anmäla sig till radondagen – Möjlighet att även delta digitalt!

Årets Radondag går av stapeln onsdagen den 13 mars 2023 på Elite Hotel Carolina Tower. Du kan delta på plats eller online.

Din anmälan gör du här. - Sista anmälningsdag är 7 mars.

Huvudtemat kommer att vara radon på arbetsplatser. Vi kommer även redovisa resultatet från vår undersökning om energideklarationer vid fastighetsöverlåtelse. Det är ett alltför stort problem att radonhalten inte mäts innan en fastighet säljs. Svensk Radonförening får många mail och samtal från hela landet från bekymrade personer om hur de ska komma till rätta med problematiken men framförallt lyfter de att de trodde att detta ingick i besiktningen.

Vi får besök av finska Strålskyddsmyndigheten, STUK, som berättar om hur Finland jobbar med radonfrågan.

Sedan kommer ett antal svenska myndigheter och berättar vad som är aktuellt.

Peter Brander från Boverket: Hur Plan- och bygglagen kopplar till Radonfrågan

Martin Lindgren från Arbetsmiljöverket berättade hur myndigheten skapar ”Bättre krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter”.

Strålsäkerhetsmyndigheten kommer och informerar om vad som är aktuellt för myndigheten gällande radon.

Leine Persson berättar hur Lungcancerföreningen arbetar med stöd till de som drabbats av lungcancer.

Magnus Bäckström från Mäklasamfundet och Henrik Lenander från Fastighetsbyrån kommer ta upp frågor kring radon i samband med bostadsaffärer.

Ett självklart inslag är också vår paneldebatt med bostadspolitiker. Radonfrågor relaterade till energideklaration, OVK, radonbidrag och tillsyn av våra arbetsplatser är några av frågorna som kommer att lyftas.

Utställning och nätverkande under hela dagen! Här träffar ni leverantörer och kollegor i branschen som presenterar sina nyheter.

Varmt välkommen!

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige