Gå direkt till innehåll
Svensk Radonförening presenterar sin enkät kring kommuners tillsynsarbete

Pressmeddelande -

Svensk Radonförening presenterar sin enkät kring kommuners tillsynsarbete

Svensk radonförening har även i år gjort en undersökning om kommuners tillsynsarbete. Det ser olika ut mellan kommuner. Svensk radonförningens ordförande Dag Sedin presenterade på Radondagen delar av kommunenkäten såsom:

  • Har kommunen aktiv handlingsplan för att ställa krav på att en radonmätning har gjorts i flerbostadshus?
  • När mätte kommunen radonhalten i sina egna fastigheter?
  • Hur stor del av flerbostadshusen som rapporterat att de har mätt radon?
  • Hur aktiv kommunens tillsyn är när det gäller kravställan på att sänka radonhalten i flerbostadshus med för höga radonhalter.
  • I vilken omfattning det finns handlingsplaner i kommunerna för att jobba aktivt med radonfrågorna?

Många kommuner är bra på att informera om vikten av att mäta radon. Det som dock sticker ut i informationen är att flera kommuner och länsstyrelser fortfarande skriver om radonbidraget såsom det fortfarande fanns kvar. Det vore bra om politiken tog intryck av hur viktigt radonbidraget varit och hur stor del av såväl kommuners som länsstyrelsers kommunikation detta utgör.

63 av landets 290 kommuner svarande på enkäten. Mer statistik återfinns på länken: https://www.svenskradonforening.se/KommunEnkaetStatistik

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige