Gå direkt till innehåll
Svensk Fågels Fothälsoprogram korat som Champions inom djurvälfärd av BroilerNets expertgrupp

Pressmeddelande -

Svensk Fågels Fothälsoprogram korat som Champions inom djurvälfärd av BroilerNets expertgrupp

Svensk Fågels banbrytande arbete inom fothälsa för kycklingar har blivit internationellt erkänt. BroilerNets expertgrupp har utsett Svensk Fågels Fothälsoprogram till champions inom djurvälfärd.

Sedan 1990-talet har Svensk Fågel i samråd med myndigheter och forskare arbetat för att förbättra kycklingars välbefinnande genom att analysera deras fothälsa. Resultatet av detta arbete, Fothälsoprogrammet, har varit ett viktigt verktyg för att bedöma och förbättra djurvälfärden i svenska kycklingstall.

- Fothälsan är en viktig nyckelindikator för att bedöma kycklingarnas välfärd och är resultatet av ett samspel mellan skötsel, teknik, foder och avel. När kycklingarna får rätt förutsättningar i stallet, det vill säga god skötsel, rätt temperatur, frisk luft och foder av god kvalitet blir ströbädden torr och lucker. Det resulterar i god fothälsa, men ger också kycklingarna möjlighet att utföra naturliga beteenden, som att sandbada, socialisera och vara aktiva i ströbädden säger Anna Silvera, hållbarhetsstrateg på Svensk Fågel.

  Genom Fothälsoprogrammet bedöms varje år över 300 000 svenska kycklingars fothälsa, information sammanställs och rapporteras till Jordbruksverket. Sedan programmet startade 1994 har kurvan för fothälsan sett positiv ut för svenska kycklingfötter, vilket visar på framsteg inom djurvälfärden.

  Fothälsoprogrammet är en nyckelkomponent i svensk kycklinguppfödning, och det har bidragit till att förbättra djurvälfärden och stallklimatet över hela landet. Genom att implementera åtgärder vid för höga poäng, inklusive neddragning i beläggningsgrad och rådgivning, har programmet framgångsrikt reducerat förekomsten av hälso- och djurvälfärdsproblem.

  - Det bästa med fotohälsoprogrammet är att det säkerställer en god djuromsorg och garanterar att djuren har haft det bra säger Per-Åke Holgersson, kycklingbonde.

   Svensk Fågel är en aktiv partner i det europeiska projektet BroilerNet, där de tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet arbetar för att stärka hållbarheten och resiliensen i den europeiska kycklingproduktionen. Projektet syftar till att skapa bästa praxis för kycklingproduktion på gårdsnivå.

   Under 2024 korades Svensk Fågels Fothälsoprogram som champions inom ämnesområdet djurvälfärd av BroilernNets expertgrupp, vilket är ett bevis på dess betydelse och framgångar inom branschen.

   BroilerNets hemsida: https://broilernet.eu/

   För frågor angående BroilerNet kontakta:

   Stefan Gunnarsson

   Leg. vet, VMD, Doc.

   Sveriges Lantbruksuniversitet

   stefan.gunnarsson@slu.se

   Tele: 070-651 41 97

   För frågor angående fothälsoprogrammet kontakta:

   Anna Silver

   Hållbarhetsstrateg med fokus djurvälfärd, kontakt forskningsprojekt

   anna.silvera@svenskfagel.se

   Tele: 072-453 64 53

   Ämnen

   Kategorier


   Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon

   Kontakter

   Maria Donis

   Maria Donis

   Presskontakt VD Svensk Fågel 070-825 48 58

   Branschorganisationen Svensk Fågel

   Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln, Atria Sweden, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon

   Svensk Fågel

   105 33 STOCKHOLM