Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bostadsrättsmarknaden fortsatt het - villamarknaden något avvaktande

Nu har uppgifterna på sajten www.maklarstatistik.se utökats med färsk statistik från prisutvecklingen på villa- och fritidshusmarknaden. Sedan flera år finns här landets mest aktuella uppgifter om prisutvecklingen på landets bostadsrätter. Statistiken är baserad på tecknade köpekontrakt och sajten uppdateras varje månad med de senaste siffrorna. Innehållet på sajten kommer från Svensk Fastighetsförmedling, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå och Mäklarsamfundets övriga medlemmar. Denna månad kan vi se följande: Medelpriset för en bostadsrätt i riket har under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 23 procent och medelpriset för villorna har ökat med 9 procent. Det är inte helt oväntat storstadsregionerna som driver prisutvecklingen på bostadsrätter, med en ökningstakt på mellan 17 och 28 procent. Villapriserna har inte samma ökningstakt. Medelpriset för en villa ökade med 11 procent i Storstockholm, 12 procent i Storgöteborg och med 8 procent i Stormalmö. Statistiken baseras på försäljningen av 12 514 bostadsrätter, 9 075 villor och 785 fritidshus under januari 2006 – mars 2006. Utvecklingen i riket - villa På riksplanet har villapriserna stigit med 9 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen för de kommande tre månaderna visar på så gott som stillastående priser. Tendensen är baserad på de köp där tillträde och lagfart ännu ej har skett, varför motsvarande officiella statistik ännu saknas. Snittpriset för en villa ligger idag på 1 635 000 kr. Utvecklingen i riket - bostadsrätter Genomsnittspriset för en bostadsrätt i riket ligger på 1 040 000 kr och medelpriset har stigit med 23 procent den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen för de senaste tre månaderna visar på fortsatt hög ökningstakt på priserna. - Utbudet under de första fyra månaderna 2006 har varit lägre än motsvarande period 2005. Den naturliga förklaringen till detta kan vara den segdragna vintern, säger Per Johnler, vd på FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå. Eftersom utbudet har varit lågt har det inneburit fortsatt ökade priser på bostadsrätterna, inte minst gäller detta i storstadsområdena, där inflyttningen är större än övriga delar av landet. Under maj månad har utbudet av bostäder ökat, vilket troligtvis kommer att få till följd att prisökningstakten minskar, säger Per Johnler. Utvecklingen i storstadsregioner – villa Under den senaste tolvmånadersperioden har villapriserna ökat med 11 procent i Storstockholm, med 12 procent i Storgöteborg och med 8 procent i Stormalmö. Tendensen visar på minskad ökningstakt på priserna i Storstockholm och stillastående i Storgöteborg och Stormalmö. Utvecklingen i storstadsregioner – bostadsrätter Storstockholm hade en ökning med 28 procent under den senaste tolvmånadersperioden. I Storgöteborg har prisutvecklingen varit 17 procent under samma period och bostadsrättspriserna i Stormalmö har stigit med 19 procent. Fritidshusmarknaden Fritidshusmarknaden verkar ha fått fart efter vintervilan och visar på stigande priser. Medelpriset för ett fritidshus i riket har stigit med 8 procent den senaste tolvmånadersperioden och ligger nu på 1 157 000 kr och tendensen visar på kraftig uppgång. Antalet överlåtelser är dock fortfarande relativt få. Nästa pressmeddelande från maklarstatistik.se kommer den 12 juni! På www.maklarstatistik.se, har Mäklarsamfundet, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå och Svensk Fastighetsförmedling gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut. För kommentarer vänligen kontakta: Per Johnler, VD Föreningssparbanken Fastighetsbyrå 08-545 455 02 Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-545 850 20 Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 www.maklarstatistik.se är ett samarbete mellan Föreningssparbanken Fastighetsbyrå, Mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsförmedling som tillsammans representerar en majoritet av fastighetsmäklarkåren.

Ämnen

Regioner


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige