Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt het bostadsmarknad i Göteborg

Priserna på bostäder fortsätter att stiga i Västra Götaland. De senaste tolv månaderna har priserna ökat med 7 procent på både bostadsrätter och villor. Ser man till prisutvecklingen under den senaste tremånadersperioden är ökningen på bostadsrätter 4 procent och 2 procent på villor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

I länets största kommun Göteborg har priserna på bostadsrätter fortsatt att stiga under de senaste tre månaderna. I stor-Göteborg är uppgången 5 procent och samma gäller i de centrala delarna. I de centrala Göteborg har priserna under de senaste tolv månaderna stigit med 12 procent och i stor-Göteborg med 11 procent. I riket som helhet är motsvarande ökning 6 procent. Detta innebär att medelpriset för en bostadsrätt i centrala Göteborg är 44 610 kronor per kvadratmeter och i stor-Göteborg är medelpriset 31 895 kronor.

– Det begränsade utbudet fortsätter att trissa upp priserna och det är verkligen säljarens marknad just nu. En förklaring kan vara att det byggs väldigt lite i de centrala delarna av Göteborg och att de större projekten ligger längre fram i tiden. Dessutom har marknaden förändrats i och med att förhandsbuden blivit allt vanligare och köparna är beredda att betala mer för att säkra bostaden innan den officiella visningen, säger Jonas Keide, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum.

Även villapriserna fortsätter att stiga i Göteborgsområdet. De senaste tolv månaderna är prisuppgången i stor-Göteborg 7 procent och under den senaste tremånadersperioden är ökningen 3 procent. Medelpriset för en villa i stor-Göteborg ligger nu på 3 429 000 kronor, medan motsvarande siffra i riket är cirka 2 533 000 kronor.

– Det låga utbudet av villor tillsammans med en hög efterfrågan gör att priserna kommer att fortsätta stiga, om än försiktigt. Om det nya amorteringskravet kommer att påverka eller inte är svårt att sia om, men klart är att unga bostadsköpare kommer få det ännu svårare att komma in på marknaden. Det behöver byggas betydligt fler bostäder för att få en större rörlighet på marknaden. Idag har äldre ingenstans att flytta när de vill ut ur den stora familjevillan och det finns för få billiga lägenheter för ungdomar att starta sin bostadskarriär med, säger Gert Karlsson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Väster.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Västra Götalands län + 4 % + 7 %
Stor-Göteborg + 5 % + 11 %
Centrala Göteborg + 5 % + 12 %
Skövde + 9 % + 22 %
Borås + 25 % + 22 %
*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 2 973 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Västra Götalands län + 2 % + 7 %
Stor-Göteborg + 3 % + 7 %
Skövde + 4 % + 15 %
Borås + 2 % + 6 %

*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 1 801 villor under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Keide, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum
Mail: jonas.keide@svenskfast.se
Mobil: 0762-81 71 11

Gert Karlsson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Väster
Mail: gert.karlsson@svenskfast.se
Mobil: 0708-69 01 60

Andreas Agerborn, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Skövde
Mail: andreas.agerborn@svenskfast.se
Tele: 0500-44 55 35

Johan Berggren, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Borås
Mail: johan.berggren@svenskfast.se
Mobil: 0708-69 01 60

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se


Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Vi skapar hållbara boendeliv

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. Under 2023 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 20 000 bostäder till ett värde av 51 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige