Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mäklarstatistik: Både upp och ner på bostadsmarknaden i december

Helåret 2009 – återhämtningens år
Se bifogat dokument med grafer över prisutvecklingen 2009. Se även dokument med datum för Mäklarstatistik under 2010:

Årskrönika: Bostadsmarknaden 2009
I slutet på 2008 präglades bostadsmarknaden kraftigt av finanskrisen och många bedömare prognostiserade en fortsatt kraftig negativ prisutveckling, ökad osäkerhet och inlåsningseffekter på bostadsmarknaden i hela landet.

Efter Riksbankens rekordräntesänkning med 1,75 procentenheter till 2 procent i december 2008 började bostadspriserna sakta stiga igen - trots rapporter om snabb försvagning av arbetsmarknad, ökade varsel samt hushållens fortsatta tro på fallande bostadspriser.

I februari sänker Riksbanken räntan igen. Denna gång med 1 procentenhet. I mars tror redan lika många hushåll på fallande bostadspriser som på stillastående bostadspriser. Detta trots rapporter om att rådande lågkonjunktur fördjupas. I april sänker Riksbanken räntan till 0,5 procent. I maj rapporterar Bankföreningen att bolånen skjuter fart. Hushållens syn på bostadsmarknaden är nu oväntat positiv.

Riksbanken sänker till 0,25 procent i juli, vilket visar sig bli en nivå som består under hela 2009. Under sensommaren börjar bostadspriserna stiga kraftigt igen. Utveckling omfattar både bostadsrätter och villor. Utvecklingen håller i sig under hösten. Det börjar skönjas växande regionala skillnader i prisutveckling mellan orter som drabbats olika av konjunkturläget.

– Bostadsmarknaden har i genomsnitt återhämtat sig mycket mer än vad de flesta bedömare förväntat sig. Trots att det fortfarande är tuff lågkonjunktur och bitvis höga arbetslöshetssiffror redovisas det nu på många håll i landet lika höga bostadspriser som innan finanskrisen drabbade bostadsmarknaden. Slutsatsen är att Riksbankens rekordlåga räntenivåer påverkat bostadspriserna i allra högsta grad. Som ett resultat kan vi nu konstatera att 2009 blev återhämtningens år för bostadsmarknaden, säger Peeter Pütsep, vd Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik för december 2009:

Både upp och ner på bostadsmarknaden i december

De senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter i riket stigit med 3 procent. Villapriserna i riket har stigit med 1 procent under samma period. I december har priserna varit oförändrade för bostadsrätter medan villorna gått ner 1 procent.   

– Årets sista månad redovisar en något splittrad prisutveckling i storstadsområdena, vilket i sig inte är ovanligt för denna period. Summerar vi helåret har både bostadsrätter och villor återhämtat sig kraftigt. Bostadsrätterna har i snitt ökat med hela 20 procent i riket och 10 procent i riket för villor. 2010 verkar dock peka på en mer odramatisk prisutveckling under förutsättning att bostadsmarknaden inte drabbas av ökad osäkerhet beroende av konjunktur, ränteutveckling och valrörelsen, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, december 2009
Statistiken baseras på försäljningen av 3 360 bostadsrätter under december 2009, jämfört med november 2009. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).

Prisutveckling 1 månad Pris (kr/m2)
Riket 0 %, 18 717
Centrala Stockholm + 1 %, 54 175
Storstockholm 0 %, 31 547
Centrala Göteborg - 1 %, 34 201
Storgöteborg + 7 %, 22 900
Centrala Malmö - 5 %, 19 963
Stormalmö - 5 %, 16 883

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, december 2009
Statistiken baseras på försäljningen av 1 725 villor under december 2009, jämfört med november 2009. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet)

Prisutveckling 1 månad Pris (kronor)
Riket - 1 %, 1 935 000
Storstockholm - 1 %, 3 702 000
Storgöteborg - 5 %, 2 662 000
Stormalmö 0 %, 2 762 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER
Statistiken baseras på försäljningen av 14 551 bostadsrätter under oktober – december 2009. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2009 – september 2009 och tolvmånaderssiffran med oktober – december 2008.

Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket + 3 % + 20 %
Centrala Stockholm + 3 % + 20 %
Storstockholm + 3 % + 19 %
Centrala Göteborg + 4 % + 24 %
Storgöteborg + 3 % + 23 %
Centrala Malmö + 5 % + 22 %
Stormalmö + 4 % + 21 %

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR
Statistiken baseras på försäljningen av 8 181 villor under oktober – december 2009. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2009 – september 2009 och tolvmånaderssiffran med oktober – december 2008.

Prisutveckling 3 mån Prisutveckling 12 mån
Riket + 1 % + 10 %
Storstockholm + 2 % + 16 %
Storgöteborg + 0 % + 13 %
Stormalmö + 4 % + 17 %

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 4 738 fritidshus mellan januari 2009 och december 2009. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 239 000 kronor, vilket är en uppgång med 2 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod, januari 2008 och december 2008.

Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer. Nästa pressmeddelande från Mäklarstatistik kommer ut
11 februari klockan 08:00.

För statistik på läns- och kommunnivå gå till www.maklarstatistik.se

Fakta om Mäklarstatistik
www.maklarstatistik.se, har Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundet gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. Mäklarstatistiks siffror bygger på cirka 70 % av den mäklade marknadens bostadsaffärer.

www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar (vid kontraktstillfället) genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut.

Kontraktsstatistik
All statistik från mäklarstatistik baseras på köpekontrakt, därmed undanröjer Mäklarstatistik de fördröjningar som sker mellan köpetillfälle och lagfart. 

Månadsstatistik
Senaste månadens prisutveckling redovisas för områdena riket, Stockholm, Malmö och Göteborg.  

För kommentarer vänligen kontakta:
Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-505 358 00 eller Niclas Strahner, presschef Svensk Fastighetsförmedling 0702-98 38 01

Jeanette Gustafsdotter,
VD, Mäklarsamfundet 070-624 45 56, Claudia Wörmann, Analysansvarig Mäklarsamfundet 08-555 009 59/070-990 68 14

Per Johnler
, VD Fastighetsbyrån 070-560 30 57 eller Johan Vesterberg pressansvarig Fastighetsbyrån 0708-20 44 34

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige