EU-godkännande för reglering av utsläpp från flyget

Pressmeddelande -

EU-godkännande för reglering av utsläpp från flyget

Jacob Risberg, klimatpolitisk handläggare för Svenska kyrkan. FOTO: Rickard Wolrath/IKON

Idag har ett viktigt steg tagits närmare en lösning av klimatkrisen när EU:s generaladvokat Juliane Kokott kom med ett förhandsyttrande gällande att flygtrafik i EU kommer ingå i EU:s handel av utsläppsrätter (ETS).

Yttrandet kommer sedan ett antal amerikanska flygbolag gick till en brittisk domstol och hävdade att den nya EU-lagen skulle strida mot bland annat Chicagokonventionen. Den brittiska domstolen lyfte frågan till EU-domstolen (ECJ) och bad dessutom om ett förhandsbesked från generaladvokaten eftersom ett domslut inte skulle hinna komma förrän efter den nya lagen trätt i kraft.

Beskedet från generaladvokaten är mycket positivt, säger Jacob Risberg, klimatpolitisk handläggare vid Svenska kyrkan. Eftersom inga framsteg har skett på denna fråga inom den Internationella Civila Luftfartsorganisationen (ICAO) håller vi med EU om att en unilateral ansats till problemet är riktig.

Uttalandet från generaladvokaten avfärdar tydligt flygbolagens argumentation att EU-lagen strider mot suveränitetsprincipen och hon slår även fast att om man hade exkluderat flygbolag tillhörande tredjeland, så hade det lett till orättvisa konkurrensfördelar för dessa flygbolag.

Vi ser nu med tillförsikt fram mot ECJ:s domslut nästa år eftersom det är ovanligt att dess domslut går i en annan riktning än generaladvokatens förhandsbesked, säger Jacob Risberg. Nu hoppas vi på att EU fortsätter arbetet med att minska utsläppen och att vi snart även har den internationella sjöfarten med i lagstiftningen. Utsläppen från flyg och sjöfart har varit oreglerade alldeles för länge.

Bakgrund

EU:s flygdirektiv, som inkluderar utsläppen från flyg i det Europeiska Utsläppshandelssystemet (ETS) fr.o.m. 1 januari 2012, är en banbrytande lag som håller flygbolag ansvariga för utsläpp relaterade med kommersiella flygningar till eller från EU:s flygplatser. Flyg är en av de snabbast växande källorna av växthusgaser med en ökning på 3-4% per år. Tills nu har sektorn undkommit alla regleringar som skulle kräva utsläppsminskningar.

Generaladvokatens hela uttalande

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • svenska kyrkan
  • svenska kyrkans internationella arbete
  • klimatfrågan
  • klimatförhandling
  • durban
  • panama
  • eu
  • klimatpolitik

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.

Presskontakt

Stefan Håkansson

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Utvecklings- och katastrofarbetet 018-16 94 20

Relaterat material

Relaterade nyheter