Gå direkt till innehåll
Global Health beyond 2015

Global Health beyond 2015

Tid 4 April 2013

Plats Waterfront Congress Centre

Fältet global hälsa är ett prioriterat område för Svenska Läkaresällskapet. 
Vi vill att fler känner till frågornas betydelse och vad som kan göras för att förbättra hälsoläget i världen. Därför arrangerar SLS konferensen Global Health beyond 2015. Tillsammans med våra partners, den världsledande medicintidskriften The Lancet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och Kungliga Vetenskapsakademien, KVA har vi startar ett vetenskapligt arbete och oberoende analys av nuläget för människans hälsa ur global synvinkel. Rapporten kommer att presenteras i samband med konferensen Global Health – beyond 2015 på Stockholm Waterfront Congress Centre den 4 april 2013 samt på en workshop den 5 april 2013. Målet för processen Global Health – ”beyond 2015” är att öka medvetenheten av globaliseringens betydelse för hälsan i världen och dess konsekvenser, och hur vi kan påverka utvecklingen. Vi vill framför allt engagera de unga till nya idéer och fortsatt arbete! Observera att konferensen är på engelska.

Kategorier

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige