Gå direkt till innehåll
Per Melander, allmänläkare i Ljusdal samt chefläkare i Region Gävleborg, belönas med Hippokratespriset 2023.
Per Melander, allmänläkare i Ljusdal samt chefläkare i Region Gävleborg, belönas med Hippokratespriset 2023.

Pressmeddelande -

Allmänläkare i Ljusdal belönas med Hippokratespriset

Svenska Läkaresällskapet (SLS) belönar allmänläkaren Per Melander med årets Hippokratespris för hans etiska förhållningssätt med patienten i centrum.

Per Melander är allmänläkare i Ljusdal samt chefläkare i Region Gävleborg och belönas för sitt enträgna arbete med att förbättra vården för de allra sjukaste på SÄBO (särskilt boende för äldre) och i hemsjukvården, före, under och efter covid-pandemin.

– Per Melander belönas med Hippokratespriset för sin förmåga att alltid sätta patienten i centrum. Han är ett föredöme vad gäller att se till att de svåra samtalen med patienter sker i tid, och med stor respekt för situationen, patienten och anhöriga. Både på vårdcentralen och som chefläkare har han ökat medvetenheten om svårigheter och möjligheter när det gäller vård av multisjuka sköra äldre och vikten av att dessa patienter prioriteras, säger Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik.

– Jag är djupt rörd, hedrad och tacksam för Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris. Det ger kraft i ett arbete som kan vara svårt att mäta i siffror och det sätter fokus på ett område som jag verkligen brinner för. Som läkare gör man ständigt etiska överväganden, många gånger kanske utan att man tänker på det. Det är viktigt att hålla den diskussionen levande, i teamet, med kollegor och i handledningssituationer, men även i våra samtal med patienter och anhöriga. Att arbeta med sköra äldre patienter som ofta har nedsatt autonomi innebär många etiska ställningstaganden och en förutsättning är att man ger det arbetet tid och att man inkluderar patienter och anhöriga, säger Per Melander.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagaren belönas med 10 000 kronor och Clarence Blomquist-medaljen i silver.

Om Hippokratespriset
Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapet sedan 2003, för att belöna och uppmärksamma etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet.

Om Clarence Blomquist
Clarence Blomquist (1925-79) var docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, överläkare i psykiatri, debattör och författare samt ledamot i SLS delegation för medicinsk etik under 1960- och 70-talen. Clarence Blomquist-medaljen delas ut till hans minne sedan 1996 för särskilda insatser inom medicinsk etik.

För eventuella pressfrågor kontakta:
Per Melander
E-post: per.melander@regiongavleborg.se
Mobil: 072-526 63 70

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige