Gå direkt till innehåll
Anna Blom, professor vid Translationell Medicin, Lunds universitet.
Anna Blom, professor vid Translationell Medicin, Lunds universitet.

Pressmeddelande -

Anna Blom belönas för betydande forskningsframsteg inom medicinsk kemi

Anna Blom, professor vid Translationell Medicin, Lunds universitet, belönas med Svenska Läkaresällskapets (SLS) Berzeliusmedalj i guld 2021 för hennes nyskapande forskning inom medicinsk kemi.

Berzeliusmedaljen i guld delas ut vart tionde år och upprättades 1898 till minnet av Jacob Berzelius, en av Svenska Läkaresällskapets grundare. Priset belönar forskare som genom sina arbeten bidragit mest till framstegen inom medicinsk kemi.

– Anna Blom belönas för hennes nyskapande forskning rörande komplementsystemets betydande funktion inte bara för kroppens infektionsförsvar utan också för utveckling av diabetes och autoimmuna sjukdomar, där programmerad celldöd kan spela en avgörande roll, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

– Det är en stor ära för mig att tilldelas Berzeliusmedaljen och att vår forskning uppmärksammas. Min ambition är att genomföra grundläggande forskning av hög kvalitet baserad på kliniskt relevanta frågeställningar. Med detta som bakgrund vill jag och min forskargrupp lägga grunden för nya diagnostiska metoder och framgent även nya terapier. Vår forskning kommer också att resultera i ett bättre urval av patienter som kan behandlas med komplementhämmare vilka för närvarande utvecklas av ett flertal läkemedelsföretag, säger Anna Blom.

Om forskningen
Anna Blom leder en forskargrupp inom Medicinsk Protein Kemi vid Lunds Universitet samt är knuten till Klinisk Kemi vid Laboratoriemedicin Skåne. Gruppen är verksam på Wallenberg Laboratoriet i Malmö. Fokus för forskningen är på komplementsystemet i hälsa och sjukdom, en viktig del av det ospecifika immunförsvaret som ingår i många grundläggande biologiska processer, däribland skydd mot infektioner. Aktiveras komplementsystemet felaktigt kan det dock bidra till olika inflammatoriska sjukdomar. Bättre förståelse för hur förändrade celler, så som cancerceller, interagerar med systemet på molekylärnivå är ett första steg för framtagandet av läkemedel som kan påverka denna process.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.

Läs mer

Kontakt för eventuella pressfrågor:
Anna Blom
Telefon: +4640338233
E-post: anna.blom@med.lu.se

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet

Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige