Gå direkt till innehåll
Martin Salö 2024 års Lennanderföreläsare
Martin Salö 2024 års Lennanderföreläsare

Pressmeddelande -

Barnkirurgen Martin Salö hedras för betydelsefulla insatser inom kirurgi

Svenska Läkaresällskapet har utsett Martin Salö till 2024 års Lennanderföreläsare efter nominering av Svensk Kirurgisk Förening. Martin Salö är biträdande överläkare och docent i barn- och ungdomskirurgi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Med publikationer från appendicit till kongenitala missbildningar har Martin Salös forskning en stor bredd och hans intresset för läkarrollen resulterade i boken ”På klinik Handbok för blivande läkare” (2016).

- Det är en angenäm uppgift att lyfta fram och uppmärksamma duktiga kollegor och det är särskilt roligt att hedra Martin Salö som höll en välbesökt och mycket uppskattad appendicitföreläsning under kirurgveckan 2023, säger Linus Axelsson, ordförande i Svensk Kirurgisk förening.

2024 års Lennanderföreläsning kommer att äga rum den 17 september 2024, kl. 15. 00 på Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Martin Salö kommer bland annat att reflektera över kirurgers kompetens och skicklighet samt lyfta spännande forskning och exempel från vardagen som barnkirurg.

– Funderar föräldrar till barn som opereras över kirurgens skicklighet? Reflekterar kollegor över varandras kompetens? Och vad utgör egentligen en kompetent kirurg och vem säkerställer en kirurgs kompetens? Dessa är några av de frågor som jag kommer att försöka ge svar på, med en inblick i behandlingen av en de vanligaste kirurgiska sjukdomarna, blindtarmsinflammation, säger Martin Salö.

Anmälan till föreläsningen öppnar den 8 augusti kl. 12.00. Mer information finns på denna länk.

Lennanders föreläsningsfond
Lennanderföreläsningen äger rum årligen inom kirurgi eller hygien i syfte att sprida kunskap och främja dessa vetenskapers utveckling och tillämpning. Föreläsningsfonden stiftades av Karl Gustaf Lennander och hans mamma Elsa Lennander i början av 1900-talet. Fonden förvaltas sedan 1919 av Svenska Läkaresällskapet.

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Ellinor Schmidt

Ellinor Schmidt

Programansvarig 0706950074

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige