Gå direkt till innehåll
Tobias Alfvén, ordförande Svenska Läkaresällskapet och Ola Winqvist, ordförande Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning.
Tobias Alfvén, ordförande Svenska Läkaresällskapet och Ola Winqvist, ordförande Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning.

Pressmeddelande -

För få läkare fortsätter att forska efter disputation – ett hot mot den medicinska forskningen

Klinisk forskning är en förutsättning för hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I debatten framhålls ibland att färre läkare forskar och allt mindre resurser satsas på forskning. En studie av Svenska Läkaresällskapet (SLS) visar att bilden måste nyanseras. Det stora hotet är ökande brist på mer seniora forskare och erfarna handledare – och att alltför få forskande läkare fortsätter sin forskarkarriär efter disputation. Ett hot som kräver åtgärder.

Svenska Läkaresällskapets studie visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

–Det är oroande att allt färre läkare väljer att fortsätta en forskarkarriär efter disputation, säger Ola Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning. Det leder till brist på erfarna handledare som borgar för att den medicinska forskningen inriktas på relevanta kliniska frågor och genomförs med bra metoder.

För att bryta den negativa utvecklingen krävs åtgärder för att stimulera långsiktiga forskarkarriärer bland läkare.

–Hälso- och sjukvården behöver lyftas som en kunskapsorganisation. Om alla medarbetare känner att de ingår i ett akademiskt system som präglas av patientnära forskning, kommer fler stimuleras till att satsa vidare på forskarkarriärer. Det kräver ett kunskapsorienterat ledarskap som ser forskning, utbildning och klinisk verksamhet som tre grundläggande komponenter i en modern hälso- och sjukvård, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

SLS vill även se åtgärder för att öka antalet kombinationstjänster för både yngre och mer seniora läkare. Genom sådana tjänster kan forskning bedrivas inom en klinisk anställning. Vidare behöver meritvärdet stärkas och fler tydliga karriärvägar för forskande läkare utvecklas, även utanför universitetssjukhusen.

Läs SLS Rapport ”Fakta om medicinsk och hälsovetenskaplig forskning” (2022)

Läs debattartikel i Läkartidningen 2022-05-17

Ämnen

Kategorier


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Presskontakt

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Relaterat innehåll

Läkarnas oberoende vetenskapliga prfessionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige