Gå direkt till innehåll
Karin Starzmann, Martin Biström och Irene Håkansson - mottagare av Lennmalms pris 2021 och Lennmalms medalj i silver
Karin Starzmann, Martin Biström och Irene Håkansson - mottagare av Lennmalms pris 2021 och Lennmalms medalj i silver

Pressmeddelande -

Forskare inom neurologi och försäkringsmedicin belönas med Lennmalms pris

Svenska Läkaresällskapet (SLS) tilldelar Karin Starzmann, Martin Biström och Irene Håkansson Lennmalms pris 2021 och Lennmalms medalj i silver.

Karin Starzmann, doktorand vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet belönas för hennes viktiga försäkringsmedicinska forskning, med fokus på läkares sjukskrivningspraxis.

Martin Biström, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet belönas för hans unika studier om riskfaktorer för debut av MS, baserade på material samlat via biobanker.

Irene Håkansson, Överläkare vid Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, belönas för hennes forskning kring biomarkörer och neuroradiologi vid tidig MS med god uppföljning.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.

Om Lennmalms pris
Priset delas ut vartannat år och belönar yngre forskare för förtjänstfulla arbeten över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.

Kontakt för eventuella pressfrågor:
Karin Starzmann: karin.starzmann@gmail.com
Martin Biström: martin.bistrom@umu.se
Irene Håkansson: irene.hakansson@regionostergotland.se

Ämnen

Kategorier


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68
Ellinor Schmidt

Ellinor Schmidt

Presskontakt Programansvarig 0706950074

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige