Gå direkt till innehåll
Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

Pressmeddelande -

Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt lanserar nu en andra reviderad upplaga av foldern "Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa". Foldern presenteras den 12-13 oktober i Malmö vid ”Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård”. Mötet är ett samarrangemang mellan Svenska Psykiatriska Föreningen, Sveriges kommuner och landsting och Svensk förening för diabetologi.

– Levnadsvaneprojektet har sedan 2011 på uppdrag av Socialstyrelsen arbetat med att implementera de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande arbete, säger Anna Kiessling, projektledare för Levnadsvaneprojektet. Ett väldigt konkret resultat av det arbetet är den folder vi har utarbetat för att uppmärksamma viktiga fakta och råd om levnadsvanor till patienter med psykisk ohälsa. 

Målgruppen för Guldkornshäftet är framför allt läkare i första hand inom psykiatri, allmänmedicin och företagshälsovård, men materialet kan användas av alla hälsoprofessioner och i alla vårdområden där man möter personer med psykisk ohälsa. 

– Vi lyfter i foldern bland annat fram interaktioner mellan ämnen i tobak och vissa psykofarmaka samt samband mellan ohälsosamma matvanor och psykisk ohälsa, säger Jill Taube, en av huvudförfattarna och projektledare för delprojektet "Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa" inom Levnadsvaneprojektet.

Ambitionen med foldern är inte att ersätta befintliga publikationer eller vara en fullständig guide, utan den ska fungera som ett komplement som på enkelt och kortfattat sätt lyfter fram vad som är extra viktiga områden i levnadsvanearbetet för patienter med psykisk ohälsa.

Huvudförfattare till foldern är Jill Taube och Yvonne Lowert, specialister i psykiatri, och nuvarande respektive före detta delprojektledare, Levnadsvaneprojektet.

Mer information om projektet och foldern
Lilian Lindberg, 08-440 88 93, lilian.lindberg@sls.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Relaterat innehåll

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige