Gå direkt till innehåll
Hög andel falskt negativa resultat med snabbtester för covid-19

Pressmeddelande -

Hög andel falskt negativa resultat med snabbtester för covid-19

I maj 2021 erbjöd Equalis verksamheter, som utför testning med de nya snabbtesterna för SARS-CoV-2 antigen, att kostnadsfritt få ta del av ett kvalitetssäkringsprogram för dessa tester. Syftet var att ge sjukvården ett underlag för internt kvalitetsförbättringsarbete samt att få en nationell överblick över hur väl snabbtesterna fungerar. Resultatet visar att ett stort antal positiva prover bedöms fel.

Implementeringen av snabbtester har gått snabbt och de har använts under vintern och våren i flera delar av Sverige och av många personer, inom både kommun och regional hälso- och sjukvård, med en varierande erfarenhet av patientnära analyser.

– Vår sammanställning av resultatet visar att testerna ger en hög andel falskt negativa resultat, säger Mathias Karlsson, specialist i klinisk kemi och VD för Equalis AB. Skillnader sågs beroende på typ av verksamhet som testerna användes i, och på verksamhetsnivå sågs även en skillnad mellan olika typer av snabbtester.

– För att öka patientsäkerheten och minska smittspridningen är det viktigt att de snabbtester som används i hälso- och sjukvården är tillförlitliga, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Externkontrollprov för SARS-CoV-2 antigentester fyller en viktig funktion för att över tid kontrollera att metodernas prestanda inte förändras samt att uppmärksamma behov av utbildning och bättre rutiner i verksamheter som brister i hantering och tolkning av resultat.

Ta del av en sammanställning baserad på externkontroller för SARS-CoV-2 antigen från Equalis >>

Om Equalis
Equalis AB är ett företag som ägs av Sveriges kommuner och regioner (52%), Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (24%) och Svenska Läkaresällskapet (24%). Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Equalis verkar för patientsäker diagnostik genom rättvisande och jämförbara analysresultat och arbetet bedrivs vid kontoret i Uppsala med stöd av experter från sjukvården i hela landet.

För ytterligare information kontakta:
Mathias Karlsson, MD PhD, VD Equalis AB
Phone +46 72 250 74 42
www.equalis.se


Ämnen

Kategorier


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Presskontakt

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige