Skip to main content

Kaj Blennow tilldelas Bengt Winblads pris 2019 för sina framstående insatser inom Alzheimerforskningen

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2019 09:13 CEST

Professor Kaj Blennow. Fotograf Lasse Skog

Professor Kaj Blennow, professor vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet samt överläkare och chef för Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tilldelas Bengt Winblads pris 2019, för sina framstående insatser inom Alzheimerforskningen.

Alzheimers sjukdom är en av vår tids stora folksjukdomar och medför ett stort lidande för den enskilde och dess anhöriga. Kaj Blennows betydelsefulla forskning ligger bland annat till grund för en metod där man med hjälp av biomarkörer i ett vanligt ryggvätskeprov tidigt kan diagnostisera Alzheimers sjukdom. En tidig diagnos och insatt behandling kan bromsa sjukdomsutvecklingen, vilket är till stor nytta för de drabbade.

Motivering: ”Kaj Blennow tilldelas priset för sin mycket omfattande mångåriga translationella forskning kring demenssjukdomar. Kaj Blennow har genom sitt systematiska och långsiktiga arbete gett mycket viktiga bidrag till en ökad förståelse kring de mekanismer som medverkar i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Inte minst har han visat hur denna kunskap kan användas för en förbättrad diagnostik, genom identifiering av olika biomarkörer och utveckling av tillförlitliga analysmetoder, som med stor framgång använts både i forskning och i klinisk verksamhet”.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019. Pristagaren belönas med 150 000 kronor.

Priskommitté: Martin Ingelsson, professor, Uppsala Universitet, Erik Sundström, docent, Karolinska Institutet samt Ulrika Winblad, professor, Uppsala universitet.

Bengt Winblads pris
Bengt Winblads stiftelse instiftades 2017 av professor Bengt Winblad för att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar. Priset på 150 000 kronor delas ut varje år till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen.

Om Kaj Blennow
Professor Kaj Blennow forskningsledare för Neurokemiska laboratoriet vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Han tog sin läkarexamen vid Lunds Universitet, disputerade 1990 med en avhandling om Alzheimers sjukdom vid Göteborgs Universitet, och är sedan 1995 överläkare och chef för Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har fått ett flertal internationella utmärkelser, bland annat Alois Alzheimer Research Award 2001, European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Research Award 2010 och Alzheimer’s Association Lifetime Achievement Award 2011. Blennow innehar Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin sedan januari 2015 och tilldelades Söderbergska priset i medicin 2016. Läs mer här


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.