Gå direkt till innehåll
Olof Stephansson, Linnea Ladfors, Anna Sandström, Louise Lundborg, Mia Ahlberg.
Olof Stephansson, Linnea Ladfors, Anna Sandström, Louise Lundborg, Mia Ahlberg.

Pressmeddelande -

KI-forskare belönas för artikel om förlossning och blödning

Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: “Risk of postpartum hemorrhage with increasing first stage of labor duration” med valspråket ”Hur lång tid det tar att föda kan påverka risken att blöda” med Alvarengas pris 2023.

Bakom artikeln står en forskargrupp vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, vid Karolinska Institutet som leds av Olof Stephansson, professor och överläkare. Forskargruppen består av Linnea Ladfors, doktorand och AT-läkare, Anna Sandström, docent och biträdande överläkare obstetrik och gynekologi, Louise Lundborg, medicine doktor och barnmorska, Mia Ahlberg, docent och barnmorska samt Alexander Butwick, Giulia Muraca, Jonathan Snowden och Xingrong Liu.

Olof Stephanssons forskargrupp undersöker risker för mor och barn under graviditet och förlossning.

– Inom förlossningsvården studerar vi de faktorer som bidrar till att kvinnans förlossning blir utdragen och som ökar risken för kejsarsnitt, blödning och att det nyfödda barnet drabbas av syrebrist under förlossningen. Målet är att vi redan innan förlossningen startar ska känna till faktorer som vi vet är ogynnsamma och därmed minska andelen kvinnor som drabbas av värksvaghet, säger Olof Stephansson, professor och överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Linnea Ladfors, AT-läkare på Södersjukhuset samt doktorand, är försteförfattare till artikeln.

– Vi i författargruppen är oerhört stolta mottagare av Alvarengas pris. Postpartumblödning är den vanligaste svåra maternella komplikationen vid förlossning i Sverige. Det är svårt att innan förlossningen förutse vilka kvinnor som kommer drabbas av postpartumblödning, då det ofta sker hos kvinnor utan kända riskfaktorer. I studien använder vi oss av svenska registerdata och kan, med hjälp av mätningar från partogrammet, visa att det finns en association mellan längden av förlossningens öppningsskede och risken för postpartumblödning, säger Linnea Ladfors.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagarna belönas med 50 000 kronor.

Om Alvarengas pris
Alvarengas prisfond, stiftades genom testamente av Svenska Läkaresällskapet år 1883 avlidna ledamot, professorn i Lissabon, medicine doktor Pedro Francesco da Costa Alvarenga. Priset belönar värdefulla, ”av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet”.

Fotocollage: Olof Stephansson (Fotograf: Ulf Sirborn), Linnea Ladfors (Fotograf: Stefan Zimmerman), Anna Sandström (Fotograf: Stefan Zimmerman), Louise Lundborg (Fotograf: Eva Ubbe), Mia Ahlberg (Fotograf: Eva Ubbe).

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige