Gå direkt till innehåll
John Pernow, professor, överläkare, Institutionen för Medicin, avdelningen för Kardiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset samt Tong Jiao, doktorand Karolinska Institutet.
John Pernow, professor, överläkare, Institutionen för Medicin, avdelningen för Kardiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset samt Tong Jiao, doktorand Karolinska Institutet.

Pressmeddelande -

KI forskare belönas med Regnells pris för artikel om skyddande mekanismer vid hjärtinfarkt

Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: “Erytrocytes from patients with ST-elevation myocardial infarction induce cardioprotection through increased nitric oxide signalling” med Regnells pris 2022.

Författarna bakom artikeln John Pernow, professor, överläkare, Institutionen för Medicin, avdelningen för Kardiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset samt doktoranden Tong Jiao, Karolinska Institutet delar på priset och prissumman 130 000 kronor.

John Pernows forskargrupp arbetar för att hitta nya mekanismer som ligger bakom utvecklingen av åderförkalkning samt ta fram nya behandlingar som kan minska risken för hjärtinfarkt. Forskargruppen studerar även hur man begränsar hjärtmuskelskadan som uppstår vid en hjärtinfarkt.

– Det är hedrande att Läkaresällskapet uppmärksammar vår forskning som fokuserar på betydelsen av röda blodkroppar i samband vid hjärt-kärlsjukdom. Studien visar att röda blodkroppar har en hittills okänd förmåga att begränsa omfattningen av en hjärtinfarkt vilket kan leda till framtida nya behandlingsmöjligheter vid hjärtinfarkt, säger John Pernow, professor, Institutionen för Medicin, avdelningen för Kardiologi, Karolinska Institutet, och överläkare, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 8 november 2022.

Om Regnells pris
Regnells pris delas ut var fjärde år och belönar "värdefulla, av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörandet det medicinska forskningsområdet".

Läs mer
https://ki.se/meds/forskargrup...

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige