Gå direkt till innehåll
​Kompetensbrist hotar patientsäkerheten

Pressmeddelande -

​Kompetensbrist hotar patientsäkerheten

Fortbildning av läkare är en fråga som debatterats flitigt genom åren. Trots detta saknas än idag en formell reglering av fortbildning efter uppnådd specialistkompetens. Vilket i praktiken skulle kunna innebära att en färdig specialist aldrig behöver fortbilda sig. Det är oacceptabelt anser Svenska Läkaresällskapet. I ett nytt idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård lyfter Svenska Läkaresällskapet sex områden som är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. Kompetensutveckling är ett av dessa och en nödvändig förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna fortsätta att leverera goda resultat.

– För att patienterna ska få den bästa möjliga medicinska vård och behandling måste läkaren som möter patienten vara uppdaterad. Omständigheter där det saknas förutsättningar för fortbildning och där fortbildning inte bedrivs, är oacceptabelt, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

För att läkare fortlöpande ska vidareutveckla nödvändig komptens för de arbetsuppgifter de ställs inför föreslår Svenska Läkaresällskapet ett ordnat system som utformas och ägs av läkarprofessionen. Systemet ska vara transparant och bygga på regelbunden dokumentation och uppföljning samt möta samhällets rättmätiga krav på att läkare har den kompetens som förväntas för att fullgöra sitt uppdrag.

För att åstadkomma ett gott utbildnings- och forskningsklimat i vårdverksamheter krävs även ledarskap som vågar prioritera kunskapsutveckling.

– Vi vill alla ge den bästa möjliga vården till våra patienter, det är en väldigt stark drivkraft inom professionen, men för att kunna göra det krävs det ledarskap som vågar prioritera kunskapsutveckling och att vi som läkare tar vårt ansvar för att främja vår kompetens-utveckling och att bidra i aktiviteter som stödjer forskning och kunskapsspridning inom hela hälso- och sjukvården, avslutar Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Det är hög tid att Sveriges läkare tar plats i debatten och att vårdens makthavare börjar lyssna mer på läkarprofessionen och mindre på dyra konsulter. Ta del av Svenska Läkaresällskapets idéprogram för svensk hälso- och sjukvård. Besök vår kampanjsajt sls.se/lakarhjalp och ta del av filmer med våra talespersoner och våra viktigaste argument och ståndpunkter – avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvården. I film 4 #Kompetensutveckling möter vi Stefan Lindgren som lyfter vikten av kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET ANSER:

• Att kompetensutveckling ska vara en självklarhet under hela yrkeslivet.

• Att det krävs ledarskap som vågar prioritera kunskapsveckling.

• Att en fortbildningsplan ska upprättas för varje medarbetare.

• Att produktionskrav inte får leda till att man nöjer sig med att
bedriva verksamhet enligt dagens kunskapsläge.

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Relaterat innehåll

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige