Gå direkt till innehåll
Kunskap om levnadsvanor bör stärkas inom läkarutbildningen

Pressmeddelande -

Kunskap om levnadsvanor bör stärkas inom läkarutbildningen

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna visar en granskning som genomförts av Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention. Nu vill Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren att kunskapen prioriteras högre av lärosätena – för att rusta blivande läkare för de utmaningar som framtidens hälso- och sjukvård står inför.

Det finns vetenskaplig evidens för levnadsvanors betydelse för hälsa, både ur individ- och samhällsperspektiv. Den betydelsen återspeglas i de nationella examensmålen för läkarutbildningen där »förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete« ingår.

Vid sjukdomar som till exempel hypertoni, stroke, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom och KOL utgör levnadsvanor en viktig faktor för prevention och behandling.

Vid en genomgång av 124 skriftliga examinationer från Sveriges alla lärosäten framkom upp till femfaldig skillnad mellan lärosätena i hur kunskap om levnadsvanor värderas i förhållande till kunskap om läkemedelsbehandling. Granskningen som utförts av Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention har publicerats i Läkartidningen.

– Kunskap om prevention och levnadsvanors betydelse för hälsan är av största vikt för att nå målet om en god och jämlik hälsa, säger Lars Jerdén ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention. Vår förhoppning är att vår granskning leder till en diskussion om vilken ställning kunskaper som rör levnadsvanor bör ha inom läkarutbildningen.

Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet vill se ett ökat fokus på frågan.

– En av grundförutsättningarna för framgångsrikt levnadsvanearbete är att kunskapen om levnadsvanor stärks under läkarutbildningen, säger Stefan Lindgren. Det är hög tid att lärosätena prioriterar kunskapen högre. Utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård kommer att ställa högre krav på blivande läkares kunskap och kompetens för att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande, avslutar Stefan Lindgren.

Länk till artikel publicerad i Läkartidningen 2018-02-08

Svenska Läkaresällskapet verkar för ökad kunskap och medvetenhet om preventiva insatsers betydelse för hälsosamma levnadsvanor, från grundutbildning genom hela yrkeslivet. Ett arbete som bedrivs i SLS delegationer, kommittéer och Levnadsvaneprojekt.

Läs mer om vårt arbete på www.sls.se

Relaterade länkar

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Presskontakt

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Relaterade nyheter