Gå direkt till innehåll
Øivind Larsen, årets mottagare av Bengt I Lindskogs språkpris
Øivind Larsen, årets mottagare av Bengt I Lindskogs språkpris

Pressmeddelande -

Øivind Larsen belönas för sina insatser för det medicinska språket i Norge

Svenska Läkaresällskapet (SLS) tilldelar Øivind Larsen Bengt I Lindskogs språkpris 2021 för sina insatser för det medicinska språket och medicinens historia i Norge.

Øivind Larsen utnämndes 1985 till professor i medicinsk historia vid universitetet i Oslo och är fortfarande verksam med sitt arbete inom medicinens historia och det medicinska språket.

År 2004 grundade han tillsammans med Magne Nylenna (tidigare språkpristagare) tidskriften Michael som är uppkallad efter Norges första professor i medicin, Michael Skjelderup. Tidskriften behandlar samhällsmedicin, hälso- och sjukvårdspolitik och medicinsk humaniora inklusive medicinens språk. Han är även aktuell som medförfattare till Helsespråk - Michael 2021; 18: Supplement 26 som behandlar det medicinska språket i Norge.

– Øivind Larsen är en av de främsta företrädarna för ett korrekt språk i norsk hälso- och sjukvård där hans djupa historiska kunskaper ger allsidiga perspektiv på språket. Detta gör honom till en värdig mottagare av årets medicinska språkpris, säger Magnus Fogelberg ordförande SLS kommitté för medicinsk språkvård.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021. Pristagaren belönas med 30 000 kronor.

Om Bengt I Lindskogs språkpris
Priset främjar medicinsk språkvård och delas ut vartannat år.

Ämnen

Kategorier


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Presskontakt

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationsansvarig Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige