Skip to main content

SLS bygger ny organisation för att stärka läkarkårens röst i samhället

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2019 10:42 CEST

FM beslutade att säga ja till en ny medlemskategori – medlemsförening – som ska träda ikraft den 1 januari 2021.

Tisdagen den 14 maj 2019 samlades SLS sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar till årets fullmäktigemöte (FM). Det blev en givande och inspirerande dag fylld av framtidstro.

FM tog under dagen ställning till två inkomna motioner, en om kraftsamling för ungas psykiska hälsa och en om klimatfrågan samt två propositioner från SLS nämnd. Under mötet genomfördes flera val, bland annat nya ledamöter till SLS nämnd samt hedersledamöter.Fullmäktige beslöt även att associera Svensk Förening för Narrativ Medicin till SLS. Fullmäktiges största och kanske viktigaste fråga var propositionen om en ny medlemskategori inom SLS.FM beslutade med 2/3 majoritet att säga ja till en ny medlemskategori – medlemsförening – som ska träda ikraft den 1 januari 2021.

Nyheter från SLS fullmäktige 2019

SLS tar fram klimatpolicy
SLS ska tillsätta en arbetsgrupp inom SLS kommitté för global hälsa som får i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatpolicy som ska utgå från SLS kärnvärden om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Policyn ska sedan utgöra grund för SLS fortsatta aktiviteter och strategier för att bidra till minskad klimatpåverkan och en resilient hälso- och sjukvård.

SLS kraftsamlar för ungas psykiska hälsa
En arbetsgrupp kommer att tillsättas inom SLS med uppdrag att dels lyfta vikten av en tvärprofessionell kraftsamling för elevers psykiska hälsa till beslutsfattare och specialitetsföreningar, dels planera för en konferens på temat.

Narrativ medicin – ny associerad förening till SLS
Svensk Förening för Narrativ Medicin blir associerad förening till SLS. Föreningen vill ge plats åt patientens berättelse inom den evidensbaserade medicinen.

Nya ledamöter till nämnden
Ola Winqvist blir ny ordförande i delegationen för medicinsk forskning samt ledamot i nämnden, Hans Hjelmqvist valdes in som ny ordförande i delegationen för utbildning och Mikael Hoffmann, Susanna Althini samt Johan Dabrosin Söderholm som nya ledamöter i nämnden.

Peter Friberg och Marie Åsberg – nya hedersledamöter

Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska akademin samt grundare och chef för SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation).Tidigare ordförande för SLS 2012-2013 samt i delegation för medicinsk forskning 2003-2008:

För att genom sitt djupa engagemang i SLS, sin forskning och läkargärning, bidragit till att lyfta vikten av en jämlik hälsa lokalt och globalt och medverkat till att läkarprofessionen i allt högre grad arbetar med global hälsa, prevention och insatser för ökad folkhälsa.

Marie Åsberg, professor emerita i psykiatri vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus:

För forskningsinsatser med stor betydelse inom diagnostik och behandling av depression, suicidalt beteende och utmattningssyndrom - med stor relevans för professionen och de drabbade patienterna.

Läs mer

Ta del av öppningstalet med SLS ordförande Britt Skogseid

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.