Gå direkt till innehåll
Stoppad fortbildning kan på sikt leda till dyrare vård

Pressmeddelande -

Stoppad fortbildning kan på sikt leda till dyrare vård

Många av Sveriges regioner går med stora underskott under 2024 och som Svenska Läkaresällskapet (SLS) befarat leder det nu till nedskärningar bland personalen och fortbildningsstopp på flera håll runt om i landet. I bland annat Stockholm har närsjukvårdsdirektören i Stockholms länssjukvårdsområde fattat beslut om en rad besparingsåtgärder som bland annat innebär restriktioner kring externa utbildningar och konferenser, något som Läkartidningen rapporterade om i förra veckan.

– Det är oroande att regioner drar in på fortbildning som en besparingsåtgärd, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Fortbildning måste ses som en investering i vårdens medarbetare. Det är genom att vara uppdaterade om de senaste rönen som vi fortsatt kan säkra en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Att dra in på vår fortbildning är fel väg att gå, och kan i förlängningen leda till att vården blir dyrare och på sikt sämre när utredningar och behandlingar genomförs som inte längre gör nytta.

För att underlätta för fler att delta på Svenska Läkaresällskapets kommande fortbildningsdag om prevention införs nu en reducerad avgift. Temat för dagen är ”Har vi tid och råd med prevention? Har vi råd att låta bli? Vem ska göra det?”

– Vi förstår att en rabatterad avgift inte är det som är avgörande när man ska få fortbilda sig, utan att det även handlar om tid. Vi hoppas dock att verksamhetscheferna ska inse värdet av att personalen får den viktiga fortbildningen och i detta fall även är uppdaterade om prevention och att man ser vinster i stället för kostnader för verksamheten, säger Tobias Alfvén.

Anna Kiessling, ordförande i SLS kommitté för prevention och folkhälsa, ansvarar för dagen.

– Samhället och hälso- och sjukvården måste investera i åtgärder för en bättre och mer jämlik folkhälsa och därför är det angeläget att vi som arbetar i vården har aktuell kunskap om hur vi framgångsrikt ska arbeta med hälsofrämjande och preventiva insatser. En god folkhälsa sparar även resurser åt samhället, eftersom det i regel är mer kostnadseffektivt att förebygga än att behandla sjukdom. Detta kan i sin tur frigöra mer resurser till den ökande andelen med långvariga sjukdomar och komplexa vårdbehov, säger Anna Kiessling, ordförande i SLS kommitté för prevention och folkhälsa.

Under Preventionsdagen kommer representanter från vårdens olika professioner, ledande hälsoekonomer, samt myndighetsföreträdare samlas för att diskutera preventionsarbete ur olika perspektiv.

– En viktig fråga som kommer att diskuteras är vem som ska göra vad i primärvårdens preventiva arbete, idag och i framtiden och hur vi kan bredda laget. Vi har en underdimensionerad primärvård med ett stort uppdrag som inte ensam kan bära hela ansvaret så här måste vi hitta lösningar framåt. Därför är det viktigt att kollegor i primärvården och andra professioner i hälso- och sjukvården deltar under dagen, avslutar Anna Kiessling.

SLS Preventionsdag 2024
TID:
Den 7 februari 2024, kl. 10-15, Kaffe och smörgås från 9:30.
PLATS:
Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
KOSTNAD:
Från och med den 18/1 släpper SLS ett antal biljetter till ett specialpris: 700 kronor (gäller SLS medlem och icke medlem). Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår i priset samt fri tillgång till fruktkorg. Först till kvarn gäller!
PROGRAM & ANMÄLAN:
https://events.magnetevents.co...

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige