Gå direkt till innehåll
Foto: Istockphoto
Foto: Istockphoto

Pressmeddelande -

Tiden inför en operation ska vara en förberedelsetid – inte en väntetid

Människor lever allt längre. Det är en glädjande utveckling men ställer nya krav på sjukvården och samhället. En stark utveckling av kirurgisk teknik, anestesiologiska metoder, omvårdnad och rutiner har medfört en säkrare kirurgisk vård och snabbare återhämtning. Optimering av patientens hälsa och levnadsvanor inför kirurgi har inte uppmärksammats i motsvarande utsträckning. Väntetiden på operation bör användas som en förberedelsetid för optimering av patienten.

Stora framsteg har gjorts med avseende på det omedelbara perioperativa förloppet för att ge en säkrare kirurgisk vård med snabbare återhämtning och färre komplikationer enligt ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) som är internationella evidensbaserade behandlingsriktlinjer för hela vårdkedjan.

–Patientsäkerheten kan ytterligare förbättras genom åtgärder avseende påverkbara levnadsvanor inför kirurgi. Det gäller riskfaktorer som rökning och alkoholbruk men även för personer med undernäring eller nedsatt kondition, vare sig detta orsakas av sjukdom eller är en följd av ohälsosamma levnadsvanor, säger Roger Olsson, projektledare Stark för kirurgi – Stark för livet, Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt.

I en artikel publicerad i Läkartidningen lyfter Roger Olsson och medförfattarna, vikten av att prehabilitering bör ske efter individuell bedömning och identifierade behov. Ju tidigare förberedelser kan påbörjas desto bättre.

Läs hela artikeln i Läkartidningen: "Optimering av riskfaktorer inför kirurgi förbises" 2024-02-21

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt drivs på uppdrag från och finansierat av Socialstyrelsen sedan 2012.

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige