Skip to main content

Yngre forskare belönas för insatser inom det neurologiska och försäkringsmedicinska området

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2019 13:11 CEST

Årets Lennmalms pristagare: Hannes Lindahl, Syed Rahman och Lisa Mather.

Hannes Lindahl, Syed Rahman och Lisa Mather vid Karolinska Institutet, delar på Lennmalms pris 2019 och belönas med 25 000 kronor och Lennmalms medalj i silver.

Lennmalms pris har till ändamål att främja yngre forskares förtjänstfulla arbeten över ämnen tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområde. I år delas priset av tre forskare, en inom det neurologiska forskningsområdet samt två inom det försäkringsmedicinska forskningsområdet.

Inom neurologi:

Post doc Hannes Lindahl, Neuroimmunologiska enheten, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Motivering: "Hannes Lindahl har funktionellt utrett mekanismen för en genetisk association till IL22receptor II vid multipel skleros. Avhandlingen har titeln: ”Interleukin-22 binding protein in multiple sclerosis and experimental inflammation models”.

Inom försäkringsmedicin:

Post doc Syed Rahman, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Motivering: "För hans gedigna arbete för att få kunskap om situation för personer som fått sjuk- eller aktivitetsersättning (SA) (tidigare kallat förtidspension) i psykiska diagnoser med fokus på ’common mental disorders’. Han har studerat detta i populationsbaserade kohorter med data för samtliga personer med sådan SA, inte ett urval, baserat på rikstäckande mikrodata för hela populationen i arbetsför ålder i Sverige. Han har bl.a. studerat morbiditet före och efter beslut om SA samt betydelsen av regelförändringar i socialförsäkringen, kunskap som det finns stort behov av i Sverige idag. Doktorsavhandlingen har titeln “Disability pension due to common mental disorders - subsequent psychiatric morbidity and suicidal behavior”.

Post doc Lisa Mather, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Motivering: "För hennes arbete om utbrändhet och sjukfrånvaro i psykiska diagnoser; ett område av stor vikt i Sverige idag. Detta är en av de första avhandlingarna inom det försäkringsmedicinska området, även internationellt, baserade på omfattande tvillingdata (intervju- och registerdata). Hon visade bl.a. att även arv, uppväxtvillkor och familjefaktorer har betydelse för sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Doktorsavhandlingen har titeln “Burnout and sick leave due to mental disorders: heritability, comorbidity, risk factors and adverse outcomes”.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019.

Priskommitté
Tomas Olsson, Kristina Alexanderson, Elisabet Nylander

Om Lennmalms pris
Frithiof Lennmalms forskningsfond, stiftad 1918, har till ändamål att främja yngre forskares förtjänstfulla arbeten över ämnen tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.