Gå direkt till innehåll
Foto: Simone Fischer
Foto: Simone Fischer

Pressmeddelande -

Emmelie Hansen blir ny Ordförande för Svenska Osteopatförbundet

Årsmötet har utsett Emmelie Hansen som ny ordförande i Svenska Osteopatförbundet. Hon tar därmed över posten efter Erik Gry.

Emmelie har ett genuint engagemang för både den osteopatiska professionen, styrelsearbete samt det nordiska samarbetet. Hon blev ursprungligen invald i styrelsen 2020, då i egenskap av kassör, och blev året därefter utsedd till vice ordförande. I år valdes hon till Ordförande, och hon ser fram emot att leda förbundets arbete framåt.

- Jag känner mig både ödmjuk och privilegierad. Jag vill tacka för det förtroendet jag har fått av medlemmarna och känner mig redo inför det nya uppdraget. Det Nordiska samarbetet samt vårt ökade fokus på kvalitet gör den osteopatiska professionen till goda samarbetspartners inom hälso-och sjukvården. Ser fram emot att tillsammans med styrelsen, förbundets medlemmar, politiker och myndigheter, verka för att fler personer skall kunna få ta del av den hjälp vi osteopater har att erbjuda, säger Emmelie Hansen.

Svenska osteopatförbundets styrelse:
Emmelie Hansen, ordförande
Oscar Persmo, vice ordförande
Robert Nilsson, sekreterare
Olga Vidfar, kassör
Ann-Sofie El Dana, ledamot
Alexander Stjernberg, ledamot
Anu Maria Kallio, ledamot

Ämnen

Kategorier


Osteopati är en en manuell hälsoprofession baserad på naturvetenskapliga ämnen som anatomi, fysiologi, neurologi, biomekanik och patologi. Osteopater behandlar smärtor och besvär relaterade till rörelseapparaten.

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater. SOF är medlem i European Federation and Forum for Osteopaths, EFFO, som representerar 22 nationella osteopatförbund i Europa.

Kontakter

Emmelie Hansen

Emmelie Hansen

Presskontakt Ordförande Svenska Osteopatförbundet 0706-98 05 78

Robert Nilsson

Presskontakt Sverige

Välkommen till Svenska Osteopatförbundet!

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater.

Svenska Osteopatförbundet
Össby 1
45293 Strömstad
Sverige