Gå direkt till innehåll
Legitimerade osteopater: En resurs för en hållbar och effektiv vård

Pressmeddelande -

Legitimerade osteopater: En resurs för en hållbar och effektiv vård

I Sverige lider många människor av muskuloskeletala smärttillstånd, och antalet patienter med denna typ av besvär ökar ständigt. Samtidigt står vården inför utmaningar med långa vårdköer. Legitimering av osteopater som yrkesgrupp kan bidra till att lindra trycket på vården, och samtidigt säkerställa patientsäkerheten, genom att ge patienter tillgång till snabbare och effektivare behandling för muskuloskeletala problem.

Osteopater kan hjälpa till att lindra smärta, förbättra rörlighet och rehabilitera patienter med olika smärttillstånd i kroppen, vilket kan bidra till att minska antalet besök till primärvården eller specialistkliniker och därigenom avlasta vården. I många länder är osteopati ett legitimationsyrke och har integrerats i den nationella hälso- och sjukvården. Men i Sverige är osteopati ännu inte legitimerat, vilket innebär att det inte finns någon reglering av yrket. Detta är inte patientsäkert.

Legitimering av osteopati skulle öka patientsäkerheten

Eftersom osteopati inte är legitimerat i Sverige, finns det ingen reglering av yrket. Detta innebär att vem som helst kan kalla sig osteopat och erbjuda behandling, vilket är riskabelt för patienterna eftersom de kan utsättas för oseriösa eller dåligt utbildade utövare.

Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att utbildningen i osteopati som erbjuds i Sverige har genomgått en kvalitetsgranskning och godkänts av Universitetskanslersämbetet. Trots detta ligger utbildningen utanför det svenska högskolesystemet och är därmed inte reglerad på samma sätt som högskoleutbildningar. Legitimering av osteopater skulle skapa en reglerad utbildning och yrkeskategori, vilket skulle leda till ökad patientsäkerhet. Det skulle också bli lättare att kontrollera kvaliteten på behandlingen och skydda patienterna mot eventuella skador.

Legitimering av osteopati skulle kunna avlasta vården

Eftersom muskuloskeletal smärta är så vanligt förekommande i samhället, finns det många patienter som söker vård för denna typ av besvär. Men vården har begränsade resurser och kapacitet, vilket innebär att det ofta tar lång tid för patienter att få tid för undersökning och behandling. Genom att legitimera osteopati och göra det tillgängligt som en behandlingsform för muskuloskeletal smärta skulle vården kunna avlastas och fler patienter skulle kunna få snabbare hjälp. Detta skulle också bidra till att minska köerna och väntetiderna inom vården.

Legitimering av osteopati skulle minska kostnaderna för samhället

Legitimering av osteopati skulle inte bara avlasta vården utan också leda till minskade kostnader för samhället som helhet. Muskel- och ledsmärta är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och långvarig frånvaro från arbete i Sverige. Detta leder till stora samhällskostnader i form av förlorade arbetsinkomster och sjukpenning. Genom att tillgängliggöra osteopati som en behandlingsform för muskuloskeletal smärta skulle patienter kunna behandlas tidigt och återgå till arbete snabbare. Detta skulle resultera i färre sjukskrivningar och därmed minskade kostnader för samhället.

Slutsats:

Genom att göra osteopati till ett legitimationsyrke skulle det möjliggöra för osteopater att arbeta tillsammans med andra vårdgivare för att behandla patienter med muskuloskeletal smärta. Det skulle också öka patientsäkerheten genom att säkerställa att osteopater har rätt utbildning och erfarenhet för att behandla patienter på ett säkert sätt. Samtidigt skulle det leda till en avlastning av vården och minska kostnaderna för samhället som helhet. Legitimering av osteopati skulle kunna innebära en stor vinst för både patienter och samhället.

Ämnen

Kategorier


Osteopati är en en manuell hälsoprofession baserad på naturvetenskapliga ämnen som anatomi, fysiologi, neurologi, biomekanik och patologi. Osteopater behandlar smärtor och besvär relaterade till rörelseapparaten.

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater. SOF är medlem i European Federation and Forum for Osteopaths, EFFO, som representerar 22 nationella osteopatförbund i Europa.

Kontakter

Emmelie Hansen

Emmelie Hansen

Presskontakt Ordförande Svenska Osteopatförbundet
Olga Vidfar

Olga Vidfar

Presskontakt

Välkommen till Svenska Osteopatförbundet!

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater.

Svenska Osteopatförbundet
Össby 1
45293 Strömstad
Sverige