Gå direkt till innehåll
Motion till riksdagen: Sverige bör införa legitimation för osteopater

Pressmeddelande -

Motion till riksdagen: Sverige bör införa legitimation för osteopater

Sverige är nu det enda land i Norden som inte har legitimerade osteopater. Fysiskt välmående, patientsäkerhet och företagande på lika villkor är viktigt och därför bör även Sverige införa legitimation för osteopater, skriver Elisabeth Thand Ringqvist, centerpartistisk riksdagsledamot, i en motion till riksdagen.

2 238 fristående motioner lämnades in av riksdagens ledamöter under den allmänna motionstiden 2022, varav en för legitimering av osteopatyrket. Motionen behandlas i Socialutskottet under ”Betänkande 2022/23:SoU14 Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap”.

Vi hoppas att Riksdagen ställer sig bakom motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att osteopat ska bli ett legitimerat yrke.

– Vi vill rikta stort tack till Elisabeth Thand Ringqvist för detta initiativ. Svenska Osteopatförbundet har under många år arbetat för en legitimering samt ett namnskydd av yrket och ser fram emot att ärendet ska beredas, säger Emmelie Hansen, ordförande i Svenska Osteopatförbundet.

­­­Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin. Liksom naprapati och kiropraktik vilar yrket på vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet och ett kliniskt förhållningssätt men i Sverige är kiropraktor och naprapat legitimationsyrken med skyddad yrkestitel. Men inte osteopat.

Yrket är legitimerat i 12 europeiska länder

Alla nordiska länder, förutom Sverige, har legitimerat yrket. Så sent som 2019 rekommenderade Nordiska Rådet den svenska och norska regeringen att verka för en legitimation och norska osteopater uppbär sedan 2022 legitimation. Utöver de nordiska länderna är yrket legitimerat i Frankrike, Lichtenstein, Luxembourg, Malta, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och på Cypern.

Det finns snart 50 000 osteopater bara i Europa, vilket gör yrket till den enskilt största manuella professionen. Det osteopatiska yrket och osteopatutbildningen är unikt på så sätt att det regleras i en Europeisk Standard och av Världshälsoorganisation, WHO.

Oseriösa behandlare skadar professionen

Som det ser ut just nu, kan vem som helst kalla sig för osteopat och behandla patienter utan vare sig utbildning eller patientförsäkring, skriver Elisabeth Thand Ringqvist i sin motion.

Mer information:

Svenska Osteopatförbundet

EFFO, European Forum for Osteopaths , Regulation of Osteopathy in Europe

Världshälsoorganisationen, WHO, Benchmarks for Training in Osteopathy

Ämnen

Kategorier


Osteopati är en en manuell hälsoprofession baserad på naturvetenskapliga ämnen som anatomi, fysiologi, neurologi, biomekanik och patologi. Osteopater behandlar smärtor och besvär relaterade till rörelseapparaten.

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater. SOF är medlem i European Federation and Forum for Osteopaths, EFFO, som representerar 22 nationella osteopatförbund i Europa.

Kontakter

Emmelie Hansen

Emmelie Hansen

Presskontakt Ordförande Svenska Osteopatförbundet
Olga Vidfar

Olga Vidfar

Presskontakt

Välkommen till Svenska Osteopatförbundet!

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater.

Svenska Osteopatförbundet
Össby 1
45293 Strömstad
Sverige