Gå direkt till innehåll
Osteopater kan bidra i vården under coronapandemin

Pressmeddelande -

Osteopater kan bidra i vården under coronapandemin

Belastningen på vården har varit stor det senaste året med anledning av den samhällsspridning som uppstått i spåren av Covid-19. Vi uppmanas att vara kreativa och solidariska för att lösa denna samhällskris och många gånger uppkommer tillgången på vårdpersonal som ett ämne i debatten. Osteopater skulle kunna bidra i vården under dessa tider.

Osteopater är en outnyttjad profession inom den privata vården i Sverige. Yrket har en universitetsutbildning på fyra år, där kunskap om basala hygienrutiner finns och används dagligen, där hjärt-lungräddningsbehörighet finns uppdaterad och där kunskapsbasen vilar på fördjupade studier i anatomi och fysiologi.

Varje vecka hör vi om den svåra bemanningssituationen inom vården p g a coronapandemin. Osteopater skulle enkelt kunna delta i och ge vård vid en kritisk bemanningssituation då yrkesgruppen har både medicinska och omvårdnadsmässiga grundkunskaper som väl kan komma till pass i dessa tider.

Det finns en skepsis mot alla icke-konventionella vårdutövare inom den reguljära svenska vården, liksom en stor okunskap men att inte nyttja denna resurs är synd. Den vårdkunskap som osteopater kan bidra med skulle omgående kunna bidra till att avlasta den tungt belastade vården.

Ämnen

Kategorier


Osteopati är en en manuell hälsoprofession baserad på naturvetenskapliga ämnen som anatomi, fysiologi, neurologi, biomekanik och patologi. Osteopater behandlar smärtor och besvär relaterade till rörelseapparaten.

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med ca 380 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater. SOF är medlem i European Federation and Forum for Osteopaths, EFFO, som representerar 22 nationella osteopatförbund i Europa.

Kontakter

Emmelie Hansen

Emmelie Hansen

Presskontakt Ordförande Svenska Osteopatförbundet
Olga Vidfar

Olga Vidfar

Presskontakt

Relaterat innehåll

Välkommen till Svenska Osteopatförbundet!

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater.

Svenska Osteopatförbundet
Össby 1
45293 Strömstad
Sverige