Gå direkt till innehåll
Smärta i rörelseapparaten är ett vanligt besvär som leder till sjukskrivning

Pressmeddelande -

Smärta i rörelseapparaten är ett vanligt besvär som leder till sjukskrivning

Smärta i rörelseapparaten är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. Vanligast är ryggsmärta, där 8 av 10 av vuxna svenska befolkningen någon gång drabbas. Smärta i rörelseapparaten leder ofta till sjukskrivning med höga samhällskostnader som följd. Forskning visar att manuell behandling är en säker och effektiv behandlingsmetod.

- Osteopater kan, med sin gedigna kunskap om muskuloskeletala besvär, hjälpa många människor med smärta i rörelseapparaten att komma i arbete snabbare, säger Emmelie Hansen, ordförande i Svenska Osteopatförbundet.

Den osteopatiska behandlingen består av ett brett och varierat utbud av manuella behandlingstekniker. Dessa kan vara både lätta och kraftfulla. Exempel på sådana tekniker kan vara manipulationstekniker, stretching eller lättare tekniker för bland annat muskler och leder.

- Händerna är en viktig del i både undersökning och behandling. Ofta är målet att öka rörligheten och minska smärtan för att lättare komma vidare med aktiva åtgärder, säger Emmelie Hansen.

Osteopater har gedigen kunskap om hur kroppen fungerar och skräddarsyr en behandlingsplan tillsammans med patienten. En bra dialog med patienten är viktig för att kunna bilda sig ett helhetsintryck av besvären. Osteopater kan hjälpa individer med såväl ryggsmärta som annan smärtproblematik relaterat till rörelseapparaten, så att de snabbare ska kunna återgå till sin normala vardag.

- Osteopater skulle kunna vara till stor hjälp och avlasta primärvården men även bidra till att minska samhällskostnaderna för långtidssjukskrivningar, säger Emmelie Hansen.

Ingen skyddad yrkestitel

Osteopater arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och försöker förstå orsaken till patientens besvär via anamnes, undersökning och ortopediska tester. Men yrkestiteln ”osteopat” är i dagsläget inte namnskyddad och därför kan vem som helst kalla sig osteopat. Det är därför viktigt att vända sig till en osteopat som är medlem i Svenska Osteopatförbundet, SOF.

- Vänder patienten sig till en osteopat som är medlem i SOF så kan hen vara säker på att denne har fullföljt en utbildning med godkänd CEN-standard, och därefter genomgår regelbunden vidareutbildning för att bibehålla kompetens och kunskapsnivå, säger Emmelie Hansen.

SOF är ett rikstäckande yrkesförbund för osteopater och osteopatstudenter och arbetar för att få till ett namnskydd och legitimation av yrket. Förbundet bildades år 1983 och har idag cirka 400 medlemmar.

Ämnen

Kategorier


Osteopati är en en manuell hälsoprofession baserad på naturvetenskapliga ämnen som anatomi, fysiologi, neurologi, biomekanik och patologi. Osteopater behandlar smärtor och besvär relaterade till rörelseapparaten.

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater. SOF är medlem i European Federation and Forum for Osteopaths, EFFO, som representerar 22 nationella osteopatförbund i Europa.

Kontakter

Emmelie Hansen

Emmelie Hansen

Presskontakt Ordförande Svenska Osteopatförbundet
Olga Vidfar

Olga Vidfar

Presskontakt

Välkommen till Svenska Osteopatförbundet!

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater.

Svenska Osteopatförbundet
Össby 1
45293 Strömstad
Sverige