Gå direkt till innehåll
Anna Elgh menar att cirkulär design är grunden för en cirkulär ekonomi
Anna Elgh menar att cirkulär design är grunden för en cirkulär ekonomi

Blogginlägg -

Cirkulär design – grunden för en cirkulär ekonomi

Ord som hållbarhet och klimatsmart är på väg att tappa sin betydelse då de ofta används på ett slarvigt eller rent av felaktigt sätt. Ordet cirkulär används ofta i sammanhang som handlar om återvinning. Men återvinning är bara det absolut sista steget i en cirkulär affärsmodell, en sista utväg att ta till när en produkt ej längre kan lagas eller återanvändas i nya produkter.

För att ställa om till ett mer hållbart samhälle måste vi mäta och skapa kunskap om våra avtryck för att därefter kunna arbeta för att minska dessa i alla dimensioner. Vi behöver radikalt förändra vår syn på jordens resurser. Vi måste åter börja känna respekt och tacksamhet för varje kilo råvara som naturen skänker oss. Vi läser i dagarna om hur industrin larmar om råvarubrist och höjda priser. Jag hoppas att denna situation kan bli en väckarklocka och drivkraft mot en mer cirkulär ekonomi som kan möjliggöra ett minskat råvaruuttag från jorden.

Många av de material som vi hittills utvunnit och vidareförädlat ur naturen ligger idag som sopor på deponi eller har helt enkelt gått upp i rök. De värden som skapades för de bolag som utvann och förädlade råvaran, eller för dem som tillverkade och sålde produkterna, var nog betydande. Även konsumenterna upplevde säkert en stund av lycka och tillfredsställelse över att äga eller konsumera dessa ting. Baksidan för allt levande är att vår hälsa och liv nu hotas av mer och mer främmande material i naturen. Mikroplaster och hormonstörande ämnen i sjöar och hav, gifter i växter och djur, ökade koldioxidhalter i atmosfären bara för att nämna några exempel.

En cirkulär ekonomi skapar förutsättningar för att kraftigt minska de jungfruliga material som behöver utvinnas ur jorden. I en cirkulär ekonomi är långsiktighet och återanvändning i fokus. En cirkulär ekonomi kräver stor omtanke och tid i själva designprocessen. Fokus flyttas från kortsiktig vinstmaximering till långsiktig hållbar lönsamhet. Vid design av en ny produkt till en cirkulär affärsmodell är därför följande frågor avgörande:

  • Vilken långsiktig och verklig nytta ska produkten fylla?
  • Hur kan så många som möjligt få glädje av produkten?
  • Hur designar vi för att produkten ska få så lång livslängd som möjligt?
  • Hur kan vi designa för att minimera mängden jungfruligt material?
  • Vad behöver vi ta hänsyn till för att produkten ska vara enkel att laga eller reparera?
  • Hur säkerställer vi att samtliga material i produkten kan återvinnas eller återanvändas när produkten nått sin livslängd?
  • Vilken spårbarhet behöver vi bygga in i produkten och vilka digitala tjänster behöver vi koppla till produkten?
  • Hur designar vi en affärsmodell eller tjänst som genererar ökad lönsamhet ju längre produkterna lever och används. 


Sammanfattningsvis är grunden för en cirkulär ekonomi en filosofi, där långsiktighet och respekt för naturens resurser är i centrum och med en målsättning att de resurser som vi tacksamt hittills fått utvinna ska återanvändas om och om igen på ett klokt och varsamt sätt.

Anna Elgh, vd Svenska Retursystem 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Brita Forsström

Brita Forsström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073-390 89 80

Relaterat innehåll

Att handla fräsch mat är en självklarhet. Det är därför vi på Svenska Retursystem finns.

Svenska Retursystem effektiviserar och miljöanpassar livsmedelsbranschens varuflöden. Detta sker på uppdrag av bolagets ägare Dagligvaruleverantörerna (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SVDH). Grundidén är att landets livsmedel ska distribueras i gemensamma lådor och pallar som kan användas om och om igen.

Bolaget har sin kärnverksamhet i Sverige och är en viktig länk i ledet till att alla varor är fräscha när det når butiken eller restaurangen. Hälften av Sveriges färskvaruleveranser går via retursystemet.

Svenska Retursystem AB
Vasagatan 7
11120 Stockholm
Sverige