Gå direkt till innehåll
Teal Tillit Transparens - stora boken om självorganisering!

Blogginlägg -

Teal Tillit Transparens - stora boken om självorganisering!

Självorganisering inom företag är ett högaktuellt ämne och något som blir vanligare både nationellt och internationellt. Spotify, Ikea och Centigo är några exempel på företag som i någon form tillämpar självorganisering. Vi på SRS startade vår kulturresa mot ökat engagemang och självledarskap 2014 och har idag en fungerande självstyrande organisation som fortfarande utvecklas och förändras i ett ständigt flöde. Vi blev därför mycket glada när vi fick frågan om att vara med i forskarparet Alicia och Rolf Medinas studie om självorganiserade företag.

Alicia och Rolf Medina har båda flerårig erfarenhet från olika organisationer i olika storlekar. Med ett forskningsprojekt som grund har nu paret Medina givit ut en bok i ämnet - Teal Tillit Transparens. Alicia och Rolf Medina har under tre års tid studerat och undersökt över 100 företag samt djupintervjuat över 300 personer. Resultatet blev efter analys en systematisk modell sk DP-modellen. Materialet samlades i boken som är fylld av härliga berättelser om olika företags resa mot en självstyrande organisation men även de problem som företagen stött på under sin resa och hur det har påverkat resultatet. Konkreta exempel förmedlas tillsammans med olika verktyg till hjälp.

Vi på SRS medverkar i boken med vår kulturresa mot självorganisering och ett stort antal anställda har intervjuats tillsammans med VD Anna Elgh. Det är en intressant läsning kring företagskultur, avskaffandet av ledningsgrupp och ledarskap i team. Hierarkierna inom SRS är borta till förmån för transparens, demokratisering och frihet att styra sitt arbete med hela sin potential. Transparens är ett ledord och har varit mycket viktigt i vår resa. När ledningsgruppen försvann blev ingen information ”hemlig” längre. Nya digitala informationsplattformar samt gemensamma veckomöten gav en tydlig informationsspridning och en ökad transparens, något som våra medarbetarundersökningar visat var de områden vi tycker har förbättrats mest.

SRS har en helt cirkulär affärsmodell och när som del i en cirkulär ekonomi måste informationen vara tillgänglig för alla som delar på produkten eller tjänsten, för att hela kedjan ska fungera. Ett bolag som vill verka i den cirkulära ekonomin måste bygga på en sund och hållbar värdegrund där tillit, öppenhet och samarbete på tvärs genomsyrar den egna kulturen. Detta är grunden för den kulturresa SRS är ute på, där vi går mot ett plattare och tvärfunktionellt sätt att organisera oss med hög grad av självstyre. I boken finns en djupare intervju med VD Anna Elgh där Anna berättar om SRS arbete*

Teal, Tillit, Transparens ger en intressant inblick i olika organisationer och det är lätt att inspireras. Dock trycker boken med emfas på att det är viktigt att företag ritar sin egen kreativa karta och inte sneglar för mycket på andra företag. Komplexitet och storlek på företag har stor betydelse när företagen organiserar sig och inget företag är det andra likt. (sid 139). Vill ni veta mer om hur SRS resa tagit form kan jag varmt rekommendera boken.

Teal, Tillit, Transparens: en guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen.

*sid 304-308

Gunilla Grübb Kommunikatör Svenska Retursystem

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Brita Forsström

Brita Forsström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073-390 89 80

Relaterat innehåll

Samarbete, tillit och ansvar grundpelare i den cirkulära ekonomin

Samarbete, tillit och ansvar grundpelare i den cirkulära ekonomin

Grunden för en cirkulär affärsmodell är långsiktighet, transparens och samarbete. En produkt eller tjänst måste designas för lång livslängd, vara enkel att reparera och slutligen kunna återvinnas när den inte längre kan lagas. Information måste vara tillgänglig för alla som delar på en produkt eller tjänst. Samarbete, tillit och ansvarstagande är grundläggande för att hela kedjan ska fungera.

Att handla fräsch mat är en självklarhet. Det är därför vi på Svenska Retursystem finns.

Svenska Retursystem effektiviserar och miljöanpassar livsmedelsbranschens varuflöden. Detta sker på uppdrag av bolagets ägare Dagligvaruleverantörerna (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SVDH). Grundidén är att landets livsmedel ska distribueras i gemensamma lådor och pallar som kan användas om och om igen.

Bolaget har sin kärnverksamhet i Sverige och är en viktig länk i ledet till att alla varor är fräscha när det når butiken eller restaurangen. Hälften av Sveriges färskvaruleveranser går via retursystemet.

Svenska Retursystem AB
Vasagatan 7
11120 Stockholm
Sverige