Gå direkt till innehåll
Dags att sparka igång svensk bilsport igen

Pressmeddelande -

Dags att sparka igång svensk bilsport igenDen nya styrelsen för Svenska Bilsportförbundet har nu haft sitt första möte i helgen som var. Agendan som gicks igenom var lång och innehöll en mängd akuta och kortsiktiga frågor, men också många strategiska framtidsfrågor som vi inte kan ducka för.

Om vi börjar med Corona-läget så hintade regeringen under veckan om vissa lättnader i restriktionerna för idrotten framöver. Givetvis ett steg i rätt riktning, men långt ifrån det som krävs för våra större publikarrangemang. Så vi får fortsätta den ovissa väntan om att komma tillbaka till någon form av normalläge där vi kan köra publika tävlingar fullt ut.

Vi är alla passagerare i den här jobbiga processen. Förbundet och vårt kansli gör vad vi kan, vi jobbar nära Riksidrottsförbundet men också direkt mot myndigheterna, och försöker stötta klubbar och arrangörer lokalt. Det är ju så att detaljerna i hur restriktionerna ska tolkas och tillämpas ligger på respektive länsstyrelse och lokala polismyndigheter, som inte alltid gör identiska bedömningar. Men vi får gilla läget och följa utvecklingen dag för dag.

Under senare år har ju ett antal mindre organisationer uppstått som valt att helt eller delvis köra utanför SBF. Det är i längden destruktivt för alla inblandade, speciellt i nuläget där vi behöver kraftsamla och vara eniga, inte splittrade och svaga.

Styrelsen har nu bestämt att sträcka ut handen till dessa organisationer och bjuda in till samtal om hur vi alla kan enas under SBF:s hatt. Vi kommer gå in i dessa diskussioner förutsättningslöst, utan prestige och titta framåt, inte bakåt. Diskussionerna kommer från vår sida att fokuseras på sakfrågor, och hur vi kan hitta rimliga reglementen och smidigare rutiner för den enklare bilsporten som vi alla tycker är viktigt utan att nagga på t ex säkerhet. Handen är nu utsträckt, sedan kan vi naturligtvis inte föregå utfallet av den här dialogen.

De tankar jag själv fört fram om någon form av supportermedlemskap i Svensk Bilsport, visade sig ha diskuterats under många år i olika sammanhang. Nu tog vi beslut om att snabbutreda hur ett sådant medlemskap kan se ut och hanteras organisatoriskt. Målet är att senast till stämman i april ha ett färdigt förslag framme och då kunna ta de formella beslut som sannolikt krävs. Vi tror det finns en stark uppslutning kring att svensk bilsport måste växa, trösklarna minska och att alla bilsportintresserade ska kunna ha en hemvist i sporten och SBF.

En annan fråga som på mötet ägnades mycket tid är den övergripande organisationen inom SBF. De flesta håller säkert med om att styrelse, kansli, utskott och kommittéer bitvis jobbar alldeles för långt ifrån varandra och där rollerna ibland inte är helt tydliga. Här kommer vi nu att i samråd med våra förtroendevalda försöka jobba fram en organisation som kan jobba mer effektivt, samordnat och utvecklingsorienterat.

Det finns också mer långsiktiga frågor om bilsportens framtid vi inte kan ducka för. En sådan är konsekvenserna av bilens kommande elektrifiering, och vad konsekvenserna blir för svensk bilsport. Här kommer vi nu tillsätta en expertutredning som får uppgiften att se över helheten i frågan, inte bara hur och vad vi ska tävla med i framtiden utan också frågan om t ex vilket bakomliggande infrastruktur som behövs.

I denna expertutredning ska alla våra grenar belysas, såväl vad gäller elit som bredd. Även här är tidsplanen att kunna presentera ett förslag på långsiktig strategi för svensk bilsport på stämman i april nästa år.

Det som nämnts ovan är ett axplock av de många frågor som kom upp på mötet. Vi har många ytterligare saker som behöver hantera framöver, samtidigt som nya frågor dyker ständigt dyker upp i dessa föränderliga tider. Vår ambition att förankra och kommunicera på ett så bra sätt som möjligt är en fortsatt ledstjärna, samtidigt som vi vill gå från att bara prata till konkret handling som ger resultat. Det kan vi göra med en öppen och konstruktiv dialog inom organisation, där vi förutsätter att alla inblandade alltid har svensk bilsports bästa för ögonen.

Bästa bilsport-hälsningar

Magnus Berthling

Ordförande, Svenska Bilsportförbundet

ÄmnenSvenska Bilsportförbundet har som ändamål att främja och administrera landets bilsport, både som bredd- och elitverksamhet. Totalt har drygt 16 000 förare giltig tävlingslicens, och ytterligare ett par tusen personer är licensierade funktionärer.
Drygt 100 000 personer är medlemmar i någon av de 430 klubbar som är anslutna till Bilsportförbundet. 2011 firade förbundet 75-års jubileum, och sedan 1962 är Svenska Bilsportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet.
Varje år arrangeras i Sverige bilsporttävlingar som ingår i VM (Rally Sweden, Rallycross i Höljes och Karting i Kristianstad) eller EM (Dragracing i Tierp).

Presskontakt

Sören Emmervall

Presskontakt PR och kommunikationsansvarig