Gå direkt till innehåll
Styrelsen informerar – 2, 2021

Pressmeddelande -

Styrelsen informerar – 2, 2021

Vi har klivit in i februari månad och det som normalt är en säsong då vi brukar se arrangörer förbereda sig för härliga vinterrallyn och där de sista justeringarna görs av förare och mekaniker inför den stundande premiären är något annat nu. Tyvärr håller corona fortsatt världen i sitt grepp och redan flyttar idrotten fram premiärer, så även vi i bilsporten. Och med snabbare beslutsintervaller kommer nya direktiv kring vad som gäller inom olika områden i samhället. Idrotten är ett område och även inom vår värld skiljer det sig mellan inomhus och utomhus. De nu gällande rekommendationerna från de instanser som vi följer, Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Riksidrottsförbundet är;

Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Träning utomhus kan genomföras för alla i mindre grupper.

Tävlingar kan genomföras för personer födda 2005 och senare vid enstaka tillfällen eller för dem som har sin idrott som huvudsakliga sysselsättning (elit) och på högsta internationell/nationell nivå.

Det innebär i idag att;
Vårt förhållningssätt som förbund är att rekommendera att tävling kan i nuläget endast arrangeras om myndighets tillstånd beviljas och det är på högsta nationella eller internationella nivå.

Barn födda 2005 eller senare tillåts tävla vid enstaka tävlingar.

Detta gäller till ny information har presenterats.

Den grupp som går under benämningen VVS (väg, vatten och skog) där förbund med likartade frågor kring, exempelvis stora tävlingsytor och tillfälliga arenor ingår, fortsätter sitt arbete tillsammans med Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten.
Fortsatt gäller i alla sammanhang att följa de restriktioner som myndigheterna uppmanar till.

Här på Riksidrottsförbundets sida finns mer information om corona och idrotten, https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
Och på vår sida, bilsporten och corona, https://www.sbf.se/CoronaochBilsporten/


Situationen med Svenska Rallyt och ekonomin i bolaget har varit på styrelsen bord under hela hösten. Bolagets ekonomi har varit ansträngd efter 2020 års tävling som på grund av vädret orsakade en stor förlust och genom att 2021 års tävling fick ställas in på grund av pandemin.
Nuvarande läge är att vi, Svensk Bilsport, tillsammans med vår andra hälftenägare diskuterar om olika lösningar för att kunna säkra ett VM-rally i Sverige för 2022 samt även en fortsättning kommande år. Det har spekulerats i media och på sociala plattformar kring de avtal som finns mellan ägarna, det finns idag ett aktieägaravtal tecknat 2011, i övrigt inga andra avtal, däremot finns det ett direktiv från ägarna till Svenska Rallyts styrelse, tecknat April 2020, där ägarna utrycker sin vilja om bolagets fortsatta riktning.


Sedan september förra året har vi en projektgrupp för elektrifiering där arbetet pågår för fullt. Gruppen har haft ett flertal digitala möten under hösten och vintern där gruppens fokus från start haft elektrifieringsfokus. Dock insåg man snabbt att frågan även omfattar en framtida fossilfri bilsport med alternativa bränslen till det som idag finns på marknaden. Politiska beslut och samhällets miljömål kommer att påverka vår bilsport på många olika sätt och det är viktigt att vi redan nu planerar för en övergång till el och alternativa bränsle för vår framtida tävlingsverksamhet.
Just nu finns det en enkät utskickad till utskott och förtroendevalda för att få in var de olika sportgrenarna står i frågan om bilsportens framtid och en fossilfri verksamhet. Som meddelats tidigare så ska en första rapport delges på Förbundsmötet i april- 21 om hur vi kan och måste hantera framtiden för vår bilsport.


Just nu är vi även i full gång med arbetet inför det kommande Förbundsmötet som kommer att hållas den 18 april. Styrelsens förhoppning är att det ska kunna genomföras fysiskt, men med det just nu rådande pandemiläget är det för tidigt att säga om det kommer kunna fungera. Därav planeras det parallellt för ett digitalt Förbundsmöte. Blir det så kommer det att ske via någon av de plattformar som växt fram under senaste året för att kunna genomföra den här typen av möten.


Styrelsen har under den senaste tiden fått en del frågor vad som händer i DOG-gruppen där fem distrikt av 12 har valt att lämna gruppen. Gruppen, som inte är ett beslutande organ, är en informell sammanslutning sen många år tillbaka, där syftet varit och är att utbyta erfarenheter och samarbete mellan våra tolv distrikt. Anledningen till att flera distrikt nu lämnar gruppen, är enligt distriktens egen utsago, att den inte fyller sin tänkta funktion idag.
Det har senaste tiden handlat mer om angrepp och misstänkliggörande av förtroendevalda personer inom förbundet snarare än att driva Svenska Bilsport framåt. En tråkig utveckling av något som skulle kunna vara en bra plattform att jobba utifrån, men som i stället resulterat i en splittring av gruppen. För styrelsen och kansliet blir det ingen skillnad, vi kommer fortsatt att föra dialog och kommunikation med samtliga distrikt som är en del av Svensk Bilsport.


Nu har vi i styrelsen även fastställt bemanning i utskott och kommittéer utifrån valberedningens förslag. Det blev som vanligt en del omval kombinerat med nyval på nya förtroendevalda i de olika funktionerna. Alla dessa ideellt engagerade förtroendevalda/medlemmar inom Svensk Bilsport är oerhört värdefulla, utan er så skulle mycket inte fungera alls.
Vi känner en stor tacksamhet för det arbete som läggs ned i utskott och kommittéer.

Styrelsen har under förra veckan beslutat om förslaget till budget och verksamhetsplan för 2021. Det har varit oerhört svårt att försöka förstå sig på hur pandemin kommer påverka vår verksamhet. Men vi går in med en stark tilltro på 2021 och att vi kommer kunna ha en verksamhet, kanske inte helt normal, men ändå med positiv tillförsikt. Skulle det visa sig att vi ser att ekonomin ej bär sig så kommer vi rappt agera på det, liksom förra året, och göra de nedskärningar och prioriteringar som krävs. Nytt i budgetförslaget blir att vi kommer stärka tjänstemannaorganisationen med Sportgrensansvariga som ska stötta och utveckla vår idrott. Därtill också stärker vi också upp på området säkerhet med en resurs.


Under lång tid har det pratats om en digital utbildningsplattform och vi kan äntligen meddela att vi är i slutfasen med att få de sista papperna klara kring. Syfte och mål med plattformen är att kunna centralisera våra utbildningar och därigenom också kunna erbjuda likvärdig utbildning runt om i vår rörelse – oavsett vart i landet du bor. Plattformen kommer också bli ett verktyg för oss att kvalitetssäkra och följa upp våra utbildningar, likväl som att skapa en större tillgänglighet för våra medlemmar. Vissa utbildningar kommer att flyttas till att bli helt digitala, medan andra kommer att behålla sina fysiska moment och/eller träffar. Hur utbildningen än ser ut kommer allt att vara samlat på samma plats. Vi jobbar även för att få till en lösning så att plattformen kan samarbeta med LoTS, vilket kommer att underlätta för alla när det gäller att ta ut licenser. När plattformen väl är på plats gäller det att fylla den med innehåll innan vi kan lansera den – så ha tålamod! Vi ser dock fram emot att kunna öppna upp den för rörelsen och ser väldigt positivt på den utveckling plattformen kan ge oss!


Med syfte att fortsätta utveckla Bilsport on Tour och sprida bilsportglädje runt om i landet har huvudkontoret gjort en ansökan till FIA Sports Grant Programme 2021 gällande Virtuell Bilsport on Tour (Digital Motorsport on Tour). Touren kommer besöka olika event, tävlingar och arrangemang runt om i landet – utifrån de möjligheter som finns efter rådande restriktioner.
Under 2021 kommer touren att lägga mycket fokus på vår Virtuella Bilsport och det bidrag som beviljat från FIA kommer delvis att finansiera denna satsning som kommer att starta upp igen under våren. För exakta former för hur det kommer se ut ber vi er hålla utkik på hemsidan.


Med vänliga hälsningar från
Svenska Bilsportförbundets styrelse


Svenska Bilsportförbundet har som ändamål att främja och administrera landets bilsport, både som bredd- och elitverksamhet. Totalt har drygt 16 000 förare giltig tävlingslicens, och ytterligare ett par tusen personer är licensierade funktionärer.
Drygt 100 000 personer är medlemmar i någon av de 430 klubbar som är anslutna till Bilsportförbundet. 2011 firade förbundet 75-års jubileum, och sedan 1962 är Svenska Bilsportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet.
Varje år arrangeras i Sverige bilsporttävlingar som ingår i VM (Rally Sweden, Rallycross i Höljes och Karting i Kristianstad) eller EM (Dragracing i Tierp).

Presskontakt

Sören Emmervall

Presskontakt PR och kommunikationsansvarig

Svenska Bilsportförbundet

När Svenska Bilsportförbundet bildades 1936 hette det Sveriges Motorfederation (SVEMA). Då svarade federationen för all motorsport, både bil, motorcykel och racerbåt. I samband med inträdet i Riksidrottsförbundet 1962 delades verksamheterna i var sitt eget specialförbund och Svenska Bilsportförbundet (SBF) kom till.

Många fina insatser har presterats genom åren, inte minst internationellt med bland annat Ronnie Peterson i Formel 1 samt Björn Waldegård och Stig Blomquist i Rally-VM.
Dessutom har bilsporten betytt mycket för att utveckla prestanda, väghållning och säkerhet hos bruksbilarna. Inget annat land i världen har heller så stor bilsportverksamhet i förhållande till sin folkmängd som Sverige. Antalet kvinnliga utövare är också rekordstort. I landets cirka 500 bilsportklubbar finns närmare 120 000 medlemmar. SBF har tolv distriktsförbund som var för sig ansvarar för tävlingsverksamheten i sitt område, tillsammans med klubbarna.

SBF har flera sportgrenar: Backe, Bilorientering, Crosskart, Dragracing, Drifting, Folkrace, Historisk Bilsport Isracing, Karting, Offroad, Racing, Radiostyrd bilsport, Rally, Rallycross och Virtuell Bilsport. Det går också bra att tävla med vanlig personbil i någon av våra enkla tävlingsformer. För den som önskar ha Racing på skolschemat finns Riksidrottsgymnasiet Racing i Mjölby. Varje år tas fyra elever in på utbildningen, med riksintag. Där varvas det vanliga pluggandet med körning på Mantorp Park, banan som ligger bara en dryg mil bort.