Gå direkt till innehåll
Årsmöte Avdelning Väst

Blogginlägg -

Årsmöte Avdelning Väst

Årsmöte Svenska Downföreningen - Avdelning Väst

Välkomna till årsmöte söndagen den 5 e februari kl 13.45- 16.30 i FUBs lokaler i Göteborg

Lunch finns uppdukad kl 13.45 och mötet börjar 14.30.

Hela familjen är välkommen och det finns tillgång till lekrum.

Anmälan senast 29 januari till vast@svenskadownforeningen.se meddela ev allergier.

Dagordning

Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet

Val av styrelse för avdelning väst

Sammankallande på 2 år

Sekreterare på 2 år

Kassör på 1 år (nästa period är på 2 år)

Suppleant på 1 år (nästa period på 2 år)

Suppleant på 2 år

Val av lekmannarevisor

Val av valberedning

Val av 3 ombud till Föreningens årsmöte och tvärkontakt 22-23 April 2017

Genomgång av verksamhetsberättelse för 2016

Genomgång av verksamhetsplan för 2017.

Förslag/önskemål om aktiviteter under 2017

Övriga frågor

Motioner till styrelsen inför Årsmötet den 5 februari – skickas till vast@svenskadownforeningen.se senast 29 januari 2017

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen – Svenska Downföreningen Avdelning Väst

Vid frågor kontakta Kerstin 070 369 3471

Relaterade länkar

Kategorier

Regioner

Kontakter

Karen Flø

Karen Flø

Presskontakt Riks 072-219 38 86

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825