Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet inbjuder till valseminarium

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet inbjuder till valseminarium

Tid och plats: Fredag den 23 mars 2018, kl. 13.00 – 16.00, ABF huset, Sveavägen 41, (Sandlersalen), Stockholm.

Syftet med seminariet är att syna och jämföra riksdagspartiernas funktionshinderpolitik inför det kommande riksdagsvalet. Till seminariet kommer representanter från de olika riksdagspartierna att delta, varav flertalet från socialutskottet.

Den övergripande frågan vi vill få besvarad är: Vilket eller vilka av riksdagspartierna har en politik som tar våra villkor på allvar och som också är beredd att genomföra den politiken? Med andra ord vilket parti ska vi rösta på?

Grundtanken med svensk funktionshinderspolitik, som den sedan 70-talet uttrycks i det politiska samtalet, är att villkoren för personer med funktionsnedsättning ska vara likställda; att det ska råda jämlikhet och delaktighet mellan medborgarna.

Trots det är olikheterna i det verkliga livet fortfarande oacceptabelt stora.

Det är vanligare, jämfört med andra, att personer med funktionsnedsättning lever på existensminimum, att arbetslösheten är högre, att fler av oss lever i isolering och utanförskap samt att både den fysiska och psykiska hälsan generellt sett är sämre. Brister i tillgänglighet är fortfarande ett stort problem där proklamerade åtgärdsprogram, som till exempel ”Enkelt avhjälpta hinder” tillåts rinna ut i sanden och förenklingar av byggregler tenderar att gå före krav på tillgänglighet.

Tillgång till välfungerande hjälpmedel avgörs av vilken kommun eller landsting man råkar bo i och saknar statlig styrning. Det pågår en allt snabbare urholkning av LSS lagens intentioner. Vi ser en utveckling som pågår i en allt ökande takt, där allt färre får rätt till personlig assistans eller får den starkt minskad.

Inför seminariet har inbjudna politiska talespersoner från respektive riksdagsparti ombetts besvara nedanstående frågor:

Hur ser ditt parti på villkoren för personer med funktionsnedsättning i dagens Sverige? Delar ni beskrivningen vi gör av vår verklighet, som väl knappast kan uppfattas värdig ett rikt välfärdsland som Sverige?

Vilka brister ser ni? Vad vill ni göra för att komma till rätta med dem?

Har ni någon strategi för det arbetet? Hur ser den i så fall ut, på kort och lång sikt?

Nämn tre reformer som ditt parti vill genomföra under kommande mandatperiod som märkbart för oss närmare målet att uppnå villkor lika med övriga medborgare.

Anmälan görs till lars.hagstrom1@comhem.se, senast den 9 mars.

Med vänlig hälsning

Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

http://www.fordelaktighet.se/

Styrelsen, gm

Lars Hagström, ordförande

Relaterade länkar

Kategorier

Presskontakt

Veronica Magnusson Hallberg

Veronica Magnusson Hallberg

Presskontakt Ordförande 070-920 86 89
Karen Flø

Karen Flø

Presskontakt Riks 072-219 38 86
Svenska Downföreningen Avdelning Gävleborg

Svenska Downföreningen Avdelning Gävleborg

Presskontakt

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825