Skip to main content

Påminnelse Årsmöte avd Kalmar 18 jan kl 13 Färjestadens bibliotek

Blogginlägg   •   Jan 01, 2020 15:19 CET

God Fortsättning!

Årsmöte för avd Kalmar 18 jan kl 13:00 på Färjestadens bibliotek.

Anmälan till Anna Berg.

Dagordning bifogad.Alla röstberättigade medlemmar har motionsrätt till avdelningens årsmöte. Motioner bör vara styrelsen tillhanda minst en vecka före årsmötet.

Dagordning

 1. 1 Öppnande
 2. 2 Val av ordförande för mötet
 3. 3 Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet
 4. 4 Fastställande av röstlängd
 5. 5 Godkännande av kallelsen
 6. 6 Fastställande av dagordningen
 7. 7 Verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse
 8. 8 Revisionsberättelse
 9. 9 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut

  om hantering av vinst eller förlust

 10. 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. 11 Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
 12. 12 Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
 13. 13 Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
 14. 14 Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. 15 Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens

  riksårsmöte

 16. 16 Verksamhetsplan för det kommande året
 17. 17 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 18. 18 Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 19. 19 Övriga frågor
 20. 20 Avslut 

Välkomna!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.