Gå direkt till innehåll
​Utlysande av särskilt forskningsbidrag om Downs syndrom

Blogginlägg -

​Utlysande av särskilt forskningsbidrag om Downs syndrom

Till minne av Kerstin Kristiansson som i sitt testamente möjliggjort att detta forskningsbidrag kan utlysas.

Stiftelsen Sävstaholm utlyser härmed forskningsbidrag om Downs syndrom på totalt 750 000 kr. Alla projekt som berör Downs syndrom beaktas.

Sökande ska vara knuten till svenskt universitet. Projektet ska vara godkänt av forskningsetisk kommitté. Om projektet ingår i en doktorsavhandling ska handledarintyg bifogas. Noggrann ekonomisk redovisning ska bifogas. Använd Stiftelsen Sävstaholms blankett för ansökan av forskningsbidrag, som du hittar här.

Styrelsen för Stiftelsen Sävstaholm

Eventuella frågor hänvisas till stiftelsen, se deras hemsida för kontaktuppgifter. Svenska Downföreningen förmedlar endast nyheten.

Relaterade länkar

Kategorier

Kontakter

Veronica Magnusson Hallberg

Veronica Magnusson Hallberg

Presskontakt Ordförande 070-920 86 89
Karen Flø

Karen Flø

Presskontakt Riks 072-219 38 86

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825