Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Enkät om autism och ADHD vid Down syndrom

Svenska Downföreningen driver ett Arvsfondsprojekt som handlar om ADHD och autismspektrumtillstånd (AST) vid Downs syndrom i samarbete med Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala.

Vi önskar med denna enkät ta reda på era erfarenheter och därmed få en ökad förståelse för hur situationen ser ut och vilka behov som finns runt om i landet.

Era svar är viktiga då de ger oss en inriktning för projektet. De kommer också att utgöra grund för våra rekommendationer till de olika organisationer och myndigheter vars ansvar det är att vardagen ska fungera för er och era barn.

Länk till enkäten finner ni här: Enkät om Autism och ADHD vid Down syndrom

Vid frågor maila: isabella.kollmann@svenskadownforeningen.se

Tack för ert deltagande,

Med vänlig hälsning
Projektgruppen

Isabella Kollmann, Johanna Hjortman, Christina Malmberg

Relaterade länkar

Kategorier

Kontakter

Veronica Magnusson Hallberg

Veronica Magnusson Hallberg

Presskontakt Ordförande 070-920 86 89
Karen Flø

Karen Flø

Presskontakt Riks 072-219 38 86

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825